COMUNICAT – În atenţia chiriaşilor ANL!

Prin HCL nr.73/28.11.2016 s-a aprobat prelungirea  cu un an a duratei contractelor de închiriere  pentruanl locuinţele ANL, prin act adiţional, în conformitate cu  art. 8 alin. 5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că „după expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere pentru  locuinţele ANL, se face, succesiv, pe perioade de câte un an”.

            Nivelul chiriei se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 8 , alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul venitul brut pe membru de familie,

             În vederea încheierii actului adiţional la contractul de închiriere este necesar ca până în data deprimarie 12 15.12.2016 să depuneţi următoarele documente:

a)-  act identitate (buletin /carte de identitate) atât  pentru titular de contract de închiriere, cât şi pentru persoanele, membrii de familie, aflaţi în spaţiul locativ închiriat şi specificaţi în contractul de închiriere – în copie; În actul de identitate este obligatoriu să fie precizat domiciliul  actual, corespunzător locuinţei închiriate;

b)-  certificat de naştere pentru membrii de familie cu vârsta sub 14 ani, aflaţi în spaţiul locativ închiriat şi specificaţi în contractul de închiriere – în copie;

c)-  adeverinţă asociaţia de locatari/proprietari  privind plata la zi a utilităţilor sau ultima factură de la EDILUL C.G.A;

d)- declaraţie Notarială atât  titular de contract de închiriere, cât şi persoanele membrii de familie cu vârsta peste 18 ani, precum că nu deţin locuinţă proprietate sau o altă locuinţă cu chirie din fondul de stat  şi nu au înstrăinat o locuinţă  după anul 1990 – în original;

e)- dovada veniturilor brute:

  1. adeverinţă, dovada veniturilor brute, cupoane de pensie, şomaj, alocaţie pentru copii, după caz – în original, atât pentru persoana titular de contract de închiriere, cât şi pentru persoanele membrii de familie aflaţi în spaţiul locativ închiriat şi specificaţi în contractul de închiriere ;
  2. adeverinţă de venit de la Serviciul fiscal municipal Câmpulung pentru membrii de familie cu vârsta peste 18 ani;

            Chiriaşii care nu obţin venituri trebuie să declare în faţa notarului public că nu desfăşoară activitate şi nu realizează venituri.

           Primar,                       Director executiv,                      Şef Serviciu,

 Ioan Liviu ŢÂROIU           Violeta IARCA                        Lucreţia MITOI

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.