Salarii ca salarii, dar ce stimulente nelegale au unii dintre angajaţii primăriei Câmpulung!!!

În perioada 04.09.2017 – 28.09.2017, o echipă de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Argeş, a efectuat la UAT Municipiul Câmpulung, misiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetara pe anul 2016. Misiune finalizată cu un raport de câteva pagini, cu destul de puţine nereguli vizavi de câte se fac acoperite fiind de acte pentru a da bine la audit.

Printre cele câteva nereguli găsite de auditori se numără şi drepturile salariale încasate de un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic – Administraţie Publică al aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung, care a încasat stimulente lunare substanţiale, prin decizia primului om al urbei. Stimulente ce, acum, trebuie recuperate, parţial, pentru lunile în care s-au acordat nelegal.

Este vorba de consilierului juridic Filipescu Mihaela, una dintre persoanele cele mai noi angajate în primăria Câmpulung şi care l-a puţin timp de la încheierea contractului de muncă a început să primească „bonusuri” substanţiale cu semnătura şefului direct, primarul Liviu Ţâroiu.

„În timpul misiunii de audit conducerea entităţii auditate a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local, prin plăţile nelegale efectuate, operaţiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 4.951 lei din care 4.689 lei sunt plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale nete plătite necuvenit în valoare de 2.619 lei şi contribuţii şi impozit datorate de angajat

şi angajator în valoare de 2.070 lei, precum şi majorări de întârziere aferente, în valoare de 262 lei.”, este ceea ce concluzionează auditorii.  

„Plata unor drepturi de natură salariată care eludează cadrul legal în vigoare prin includerea în salariul de bază, a unei valori medii a drepturilor băneşti din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aplicabilă la acea dată, în condiţiile în care salariatul respectiv nu a avut atribuţii şi nu a contribuit la administrarea creanţelor fiscale, persoana în cauză nefiind angajată în entitatea auditată în acea perioadă, fiind astfel prejudiciat bugetul entităţii cu suma totală brută de 4.689 lei, inclusiv contribuţiile la bugetele publice.

Din auditarea categoriei de operaţiuni „Cheltuieli de personal”, echipa de audit a constatat faptul că în perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 entitatea auditată a efectuat plata unor drepturi de natură salarială care eludează cadrul legal în vigoare prin includerea în salariul de bază pentru un funcţionar public, având funcţia publică de execuţie „consilier juridic” în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie Publică al aparatului de specialitate al primarului, a nivelului mediu al drepturilor băneşti aferente lunii octombrie 2010, constituite în temeiul OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, aplicabilă la acea dată numai pentru personalul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale, în condiţiile în care salariatul respectiv nu a avut atribuţii şi nu a contribuit la administrarea creanţelor fiscale, persoana în cauză nefiind angajată în entitatea auditată în acea perioadă, fiind astfel prejudiciat bugetul entităţii cu suma totală brută de 4.689 lei, din care suma netă plătită necuvenit angajatului este de 2.619 lei, contribuţiile la bugetele publice ale angajatorului sunt în sumă de 861 lei, iar ale angajatului, în sumă de 1.209 lei.

Arătăm că, deşi pentru creanţele fiscale la nivelul UATM Câmpulung, este organizat un serviciu distinct pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea acestora (Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice) având atribuţii privind administrarea creanţelor fiscale, au fost acordate sume reprezentând stimulente “consilierului juridic Filipescu Mihaela, persoană nou angajată potrivit Dispoziţiei nr. 381/01.04.2015 în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie publică al municipiului Câmpulung, pentru care s-a dispus, ulterior, conform Dispoziţiei nr. 878/30.09.2016, ca începând cu data de 07.10.2016, să preia „atribuţii ce izvorăsc din sediul materiei administrare venituri persoane fizice şi juridice şi calitatea de executor fiscal din cadrul Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice”.

În acelaşi timp, prin dispoziţia emisă s-a făcut precizarea că aceasta îndeplineşte în continuare funcţia publică de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Administraţie publică al municipiului Câmpulung.

Totodată, la art. 2 din Dispoziţia nr. 878/30.09.2016 este stabilit salariul de bază brut pentru funcţia de consilier juridic la care, fără bază legală, se face menţiunea că: „se adaugă suma de 1.276 lei ce reprezintă media stimulentelor primite în luna octombrie 2010″.”, este ceea ce se arată în raportul întocmit de auditorii Camerei de Conturi Argeş.

„Au fost stabilite şi acordate drepturi salariale care au depăşit nivelul prevăzut de lege, unui funcţionar public, având funcţia publică de execuţie „consilier juridic” în cadrul Serviciului Juridic – Administraţie Publică al aparatului de specialitate al primarului, fapt ce a condus la efectuarea de plăţi nelegale în valoare totală de 4.689 lei.

Astfel, echipa de audit a constatat faptul că au fost stabilite drepturi de natură salarială la un nivel majorat, în baza Dispoziţiei primarului nr. 878/30.09.2016, deoarece, pe lângă salariul de bază brut stabilit pentru funcţia publică de „consilier juridic” din cadrul Serviciului Juridic, Administraţie publică al municipiului Câmpulung pe grad profesional, gradaţie şi clasă de salarizare, concomitent, excedând cadrului legal aplicabil în domeniul salarizării, la art. 2 din acelaşi act administrativ s-a adăugat şi suma de 1.276 lei sub denumirea de „stimulente primite în luna octombrie 2010″, deşi prevederea legală privind includerea valorilor medii prevăzute de art. 14 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu data de 01.01.2011 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale, a fost pusă în aplicare în cazul unui consilier juridic care nu a avut atribuţii şi nu a contribuit la administrarea creanţelor fiscale la acea dată, întrucât angajarea acestuia s-a făcut în anul 2015, în baza dispoziţiei nr. 381/ 01.04.2015.

Cauzele şi împrejurările care au determinat acordarea unor drepturi băneşti fără temei legal, constau în funcţionarea defectuoasă a formelor de control intern precum şi interpretarea eronată a legislaţiei.

Consecinţele economico-financiară ale abaterii prezentate constau în prejudicierea bugetului local al UATM Câmpulung cu suma totală de 4.951 lei, din care drepturi salariale nete de 2.619 lei, contribuţii la bugetele publice în sumă totală 2.070 lei şi 262 lei majorări de întârziere aferente calculate până la data auditului, reprezentând plăţi din bugetul local pentru drepturi de natură salarială în afara cadrului legal aplicabil, majorarea fără temei legal a cheltuielilor efective şi diminuarea rezultatului patrimonial al exerciţiului financiar încheiat.”, se mai arată în raport.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.