Primarul cere acordul consilierilor pentru predarea Halei din Piaţa Centrală, către Ministerul Dezvoltării

Consilierii municipali vor supune aprobării, astăzi, 30 mai 2018, predarea Halei din Piaţa Centrală a Câmpulungului către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii.

„Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.05.2018;

Luând în discuţie Raportul nr. 15991 din data de 29.05.2018, întocmit de Compartimentul de Achiziţii – Investiţii, prin care se propune:

  1. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Câmpulung, strada Piaţa Jurământului, nr.1, judeţul Argeş, teren aflat în proprietatea municipiului Câmpulung, în suprafaţă de 2870 mp din totalul de 9406 mp, înscris în Cartea Funciară, identificat potrivit Cărţii Funciare nr. 85053, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. a obiectivului de investiţii “Construire Hală Piaţă Centrală în Municipiul Câmpulung”.
  2. Aprobarea asigurării de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);
  3. Asigurarea, în condiţiile legii, a suprafeţelor de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;
  4. Consiliul Local al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi Fiscală; Compartimentul Achiziţii – Investiţii şi Serviciul Juridic Administraţie Publică.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale, Compartimentului Achiziţii – Investiţii, Serviciului Juridic Administraţie Publică, Companiei Naţionale de Investiţii şi administratorului S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel SRL.”, este ceea ce se arată în proiectul de hotărâre prin care se doreşte executarea construirii Halei din Piaţa Centrală a municipiului de către Compania Naţională de Investiţii.

Este de subliniat că de câţiva ani buni se tot alocă bani de la bugetul local pentru construirea unei noi hale în Piaţa Centrală, însă totul a rămas doar în stadiul de proiect.

Să sperăm că acest proiect o să fie finalizat, iar Câmpulungul să poată beneficia de o investiţie guvernamentală în condiţiile în care există precedentul predării unei clădiri monument istoric către Ministerul Culturii pentru reabilitare (în anul 2002), care după cum s-a constat odată cu trecerea timpului a fost un proiect de demolare pe sume exorbitante a unuia dintre cele mai importante imobile din Câmpulung. Ba, mai mult, distrugerea Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” a dus şi la cheltuirea unor sume astronomice pe paza imobilului.

CITIŢI ŞI:

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.