La sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 23 – 25 iulie 2021, municipiul Câmpulung îmbracă haine de sărbătoare.

În acest an, sărbătoarea tuturor câmpulungenilor se numește „Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung” și se desfășoară în cadrul evenimentului cultural al anului în curs: „Câmpulung 500 – Capitala Scrisului Românesc”.

Pentru ca totul să iasă „super”, așa cum a precizat primarul Elena Lăsconi, reprezentanții municipalității au întocmit o întreagă documentație pentru a se găsi un organizator al evenimentului.

Întreaga documentație de atribuire, precum: Caietul de Sarcini, Fişa de Date, Modelul de Contract şi Formularele, sunt disponibile pe site-ul instituţiei publice – www.primariacampulung.ro, secţiunea Informaţii – Achiziţii Publice.

Valoarea totală estimată a contractului pentru Servicii de organizare de evenimente culturale este de 639.625,00 lei fără TVA.

„ANUNŢ DE PARTICIPARE

Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural: „Câmpulung 500- Capitala Scrisului Românesc”

În temeiul prevederilor art.111, alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127, cod poştal: 115100, telefon: 0248-511034, fax:0248-511036,

e-mail: primarie@primariacampulung.ro, în calitate de autoritate contractantă, achiziţionează Servicii de organizare de evenimente culturale ce fac parte din Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016, conform cerinţelor din documentaţia de atribuire.

Modalitatea de atribuire: Procedură internă proprie

Sursa de finanţare: Buget local

Tip anunţ: Anunț de participare

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziției: Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural:„Câmpulung 500 – Capitala Scrisului Românesc”

Cod clasificare CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

Descrierea contractului: Achiziţionare Servicii organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural: „Câmpulung 500 – Capitala Scrisului Românesc” conform cerinţelor din documentaţia de atribuire, respectiv: Caiet de sarcini, Fişă de date, Model de Contract şi Formulare, disponibile pe site-ul instituţiei – www.primariacampulung.ro, secţiunea Informaţii – Achiziţii Publice.

Valoarea totală estimată a contractului Servicii de organizare de evenimente culturale este de 639.625,00 lei fără TVA.

Condiţii contract: Serviciile organizare: Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung din cadrul evenimentului cultural: „Câmpulung 500 – Capitala Scrisului Românesc”se vor achiziţiona conform documentaţiei de atribuire. Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul autorităţii contractante după comunicarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi.

Condiţii de participare: Conform Documentaţiei de atribuire.

Ofertanţii vor depune/transmite pe adresa autorităţii contractante: Primăria Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, judeţul Argeş, cod poştal 115100, Registratură (demisol) cu Scrisoare de înaintare, oferta conţinând documentele referitoare la calificare, documentele propunerii tehnice şi pe cele ale propunerii financiare, aşa cum s-a solicitat la Cap. IV. 4.3.- Modul de prezentare a ofertei din Fişa de date a achiziţiei.

Criteriul de atribuire: Atribuirea se va face pe baza criteriului: “preţul cel mai scăzut”.

Termen limită de depunere oferte: 21.07 ora 10.00

Deschiderea ofertelor: 21.07.2021 ora 10.30

Informații suplimentare: Solicitările de clarificări vor fi transmise de către operatorii economici interesaţi pe adresa de e-mail achizitii.publice@primariacampulung.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate ataşat Anunţului publicat pe site-ul instituţiei http://www.primariacampulung.ro.

Achiziţia se finalizează cu încheierea unui contract de servicii.”, este anunțul făcut de Primărie Municipiului Câmpulung.

Interesant de văzut minunea prin care câștigătorul o să poată organiza totul în numai 48 de ore de la achiziționarea pachetului de servicii. De subliniat fiind că data limită de depunere a ofertelor fiind miercuri, 21 iulie a.c., iar evenimentul începe în data de 23 iulie a.c.

În facsimil, vă prezentăm programul Zilelor Municipiului Câmpulung, program este posibil să fie modificat în funcție de disponibilitatea artiștilor de a încheia contractele înainte de spectacol sau de alte probleme ce ar putea apărea în ultimul moment.

  

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.