Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 28.12.2021, orele 15.00, ședința ce se va desfășura cu prezență fizică în Amfiteatrul Colegiului Național ”Dinicu Golescu” Câmpulung.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 28.12.2021

 1. Decernarea titlului de cetățean de onoare doamnei Murphy Kathleen / Director Spiritual Școala Gimnazială Sfântul Iacob;
 2. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară 25.11.2021, proces verbal ședință extraordinară 13.12.2021 și proces verbal ședință extraordinară 23.12.2021)
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Drăcești municipiul Câmpulung, județul Argeș”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor și tarifelor practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială situată pe raza municipiului Câmpulung, în baza legii nr. 114 /1996;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea, începând cu 01.01.2022, a nivelului taxei speciale de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 28.12.2016;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 20.12.2021;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii);

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații comerciale și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de chirie de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung ocupate de căi de acces de către persoane fizice;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ al Municipiului Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la însușirea Raportului privind informarea şi consultarea publicului pentru documentația “actualizarea planului urbanistic general al Municipiului Câmpulung”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare al Funcțiilor Contractuale, Statul de Funcții și Organigrama Muzeului Municipal Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Muzeului Municipal Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Municipal Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie al Spitalului de  Pneumoftiziologie  Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Câmpulung, domnului Constantin MIU, scriitor și publicist;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea unei cote părți din imobilul Casa de Cultură “Tudor Mușatescu” situat în municipiul Câmpulung, str. Republicii, nr. 61, județul Argeș;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru includerea Municipiului Câmpulung în cadrul Master Planului General de Transport al României, respectiv în cadrul Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastrucutii de transport pentru perioada 2020-2030;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la reţeaua unităţilor de învăţământ ce va funcţiona în anul școlar 2022 – 2023 în Municipiul Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la subvenționarea de la bugetul local a taxei de salubritate  pentru persoanele fizice care au beneficiat de scutire în anul 2021 conform H.C.L. nr. 7 / 31.01.2019;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “DALI Modernizare stadion Municipal”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții tehnică mobilitate urbană”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Discuții cu privire la probleme de interes local.

Punctul 3 fara PH      Punctul 4         Punctul 5         Punctul 6         Punctul 7  Punctul 8                   Punctul 9         Punctul 10       Punctul 11       Punctul 12    Punctul 13                 Punctul 14       Punctul 15       Punctul 16       Punctul 17      Punctul 18                 Punctul 19       Punctul 20       Punctul 21       Punctul 22    Punctul 23                 Punctul 24

Între timp, ordinea de zi a suferit modificări prin introducerea a cinci noi proiecte de hotarâre, printre care și proiectul de hotarâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda semestrul I al anului școlar 2021 – 2022:

Suplimentare 1      Suplimentare 2      Suplimentare 3       Suplimentare 4    Suplimentare 5

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.