Joi, 29 aprilie a.c., aleșii câmpulungenilor sunt convocați pentru ședința ordinară pe luna în curs.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt 24 de puncte dintre care 21 sunt proiecte de hotărâre. În ședința de joi primarul Elena Lăsconi prezintă ”raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Câmpulung pentru anul 2020”.

Anexa la Dispoziţia nr. 244 din 23.04.2021

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 29.04.2021

 1. Prezentare şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare (şedinţă ordinară 25 martie 2021 și ședință extraordinară 21 aprilie 2021);

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafață de 40 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 8L, în vederea edificării unei construcții aferente proprietății personale a dr. Popa Cornel Gheorghe; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 2. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2019 privind Comisia de sistematizare a circulației rutiere şi pietonale în Municipiul Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Casei de Cultură Tudor Mușatescu; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

7. Proiect de hotărâre cu privire la împuternicirea viceprimarului să semneze contractele de concesiune/închiriere a terenurilor necesare execuției lucrărilor, în vederea realizării unei surse de rezervă pentru alimentarea cu apa a municipiului Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

8. Proiect de hotărâre cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor gramului pentru scoli al României si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei pentru avizarea tăierilor şi/sau toaletărilor de arbori de pe terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Câmpulung și aprobarea Regulamentului privind activităţile de tăiere, transport si valorificare a lemnului rezultat din spatiile verzi si alte terenuri din afara fondului forestier național situat pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Câmpulung în intravilanul acestuia; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 2. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea doamnei Marcu Ioana, supleant al domnului Vlădău Adrian în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea doamnei Marcu Ioana din Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea cotei de carburanţi pentru autoturismele aflate în dotarea Serviciului Poliția Locală; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01.05.2021; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafață de 2,5 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în municipiul Câmpulung, str. I. C. Brătianu, nr. 57, bl. 5, sc. D, ap. 28, parter, județul Argeş, în vederea construirii unui podest cu trepte de acces în dreptul dormitorului aferent proprietății personale a numiților Popescu Gabriel și Popescu Gabriela Georgeta, şi schimbarea destinaţiei din spațiu de locuit în spațiu comercial; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22 din28.03.2013 și Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 28.02.2018; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului legal al Municipiului Câmpulung în asociația GAL Câmpulung Muscel; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 2,75 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 1, bl. A11, sc. F, ap. 4, județul Argeş, pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a doamnei STOENESCU MIOARA; Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2021, pe păşunile aflate în proprietatea Municipiului Câmpulung, altele decât cele închiriate sau concesionate; inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Proiect de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 172 / P/ 13.04.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 16 din 28.01.2021; inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung
 1. Prezentarea Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Câmpulung pentru anul 2020;
 2. Discuții cu privire la probleme de interes local.

 

CU OCAZIA ZILEI DE FLORII SC BELO SRL VĂ UREAZĂ

LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE!

PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 29 APRILIE 2021

Anexa – ordine de zi  

Punctul 2

Punctul 3

Punctul 4

Punctul 5

Punctul 6

Punctul 7

Punctul 8

Punctul 9

Punctul 10

Punctul 11

Punctul 12

Punctul 13

Punctul 14

Punctul 15

Punctul 16

Punctul 17

Punctul 18

Punctul 20

Punctul 21

Punctul 22

Punctul 23 / Raportul primarului nu ne-a fost transmis de către Primărie pentru a fi publicat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.