Inspectoratul Școlar Județean Argeș a inițiat Campania ,,Fă un copil fericit!  Adu-i școala mai aproape!”, un proiect prin care se doreşte sprijinirea elevilor mai puțin avantajați din punctul de vedere al dotării cu echipamente necesare pentru a putea spune “Prezent!” orelor de curs din mediul virtual. În aceste momente solidaritatea şi sprijinul sunt două dintre cele mai importante elemente pentru a putea spune că şi Educaţia evoluează, urcând forţată de împrejurări pe o nouă treaptă – cea a erei digitale.

  1. CONTEXT: Pandemia cu Covid 19 a determinat întreruperea școlilor, începând cu 11 martie și ieșirea din contextul educațional obișnuit, context în care profesorii au înțeles necesitatea și importanța continuării lecțiilor și menținerea continuității pedagogice prin alternative digitale. Însă, școlile și implicit elevii din medii socio-economice dezavantajate, se confruntă cu dificultățile logistice care măresc decalajul creat de sărăcie și îl extind și în zona educațională.

La lecțiile propuse însă, aproximativ 6000 de elevi din județul Argeș nu participă întrucât: fie nu au nicio posibilitate de a fi conectați cu școala, deoarece nu dispun de mijloace de comunicare la distanţă sau rețea de Internet, fie provin din familii numeroase care dispun de un singur device și atunci nu toți copiii au acces, în același timp, la activități. Mulți elevi care învață în unitățile de învățământ, cu preponderență cei din mediul rural, provin dintr-un mediu socio-economic defavorizat: părinți fără loc de muncă, număr mare de copii în familie, părinți plecați la muncă în străinătate, familii din minoritatea romă, zone izolate, părinți care nu au studii și care nu sunt capabili să motiveze copilul pentru a învăța etc. Consecințele legate de neparticiparea la lecțiile online duc la mărirea decalajului față de elevii care beneficiază de resurse și de continuitatea pedagogică, în această perioadă, iar elevii din anii terminali sunt afectați în pregătirea examenelor finale.

  1. GRUP ȚINTĂ: beneficiarul direct al educației, elevul în dificultate : aproximativ 6000 de elevi din medii socio-economice defavorizate.
  1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI: Prin acest proiect ne propunem să oferim elevilor aflați în dificultatea de a comunica și a participa la lecții în spațiul virtual, instrumente digitale simple care să răspundă nevoilor pentru derularea lecțiilor în sistem online, până la sfârșitul anului școlar 2019-2020, în contextul actual al Pandemiei cu Covid-19.

Ce urmărim: O1. Facilitarea accesului la menținerea legăturii cu școala și pentru copiii defavorizați; O2. Dezvoltarea competențelor minimale informatice; O3. Asigurarea încheierii anul școlar în condiții optime și sprijin pentru promovarea examenele naționale de sfârșit de ciclu; O4. Prevenirea abandonului școlar și creșterea atractivității școlii prin utilizarea E-learning; O5. Asigurarea echității în educație și combaterea discriminării.

  1. PLAN DE ACȚIUNE: 

A1. Identificarea grupurilor de elevi vulnerabili, cu precădere a elevilor care susțin examene naționale (din anii terminali);

A2. Transmiterea adreselor oficiale către autoritățile publice județene și locale; A3. Popularizarea și mediatizarea proiectului; A4. Atragerea de parteneri din societatea civilă, agenți economici, furnizori de telefonie mobilă/internet, persoane fizice, etc. care să susțină demersul IŞJ Argeș; A5. Colectarea echipamentelor IT donate, respectiv SIM/stick pentru Internet, necesare derulării activităților de învățământ online; A6. Distribuirea acestora către unitățile de învățământ, respectiv către elevii aflați în dificultate, pe bază de proces-verbal de predare primire; A7. Diseminarea rezultatelor proiectului.

Elevii aflați în dificultate vor fi identificați de către conducerea unității, cu respectarea criteriului transparenței, pentru evitarea conflictelor de interese.

  1. REZULTATELE așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt:

R1. Finalizarea anului școlar 2019-2020, în condiții optime, și de către elevii aflați în această dificultate R2. Elevi conectați cu profesorii și colegii din școală/clasă în mediul virtual; R3. Accesul la informare, pe termen mediu și lung, prin intermediul device-ului, este facilitat pentru întreaga familie.

Proiectul propus oferă un ajutor valoros în depășirea dificultăților principalilor beneficiari; astfel, elevii dintr-o zonă cu dezavantaj socio-economic, în contextul pandemiei cu Covid 19, care nu dispun de echipamente IT necesare accesului la activități educaționale online, vor beneficia în mod direct și nemijlocit de mijloace tehnice care vor reprezenta suportul zilnic pentru e-learning.

Prin activitățile proiectului, beneficiarii vor avea acces la lecții, accesibile şi particularizate de către profesori, conform nevoilor și particularităților elevilor din grupul țintă.

Aceste activități vor fi coordonate de către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Argeș, care se va asigura că rezultatele proiectului și beneficiile obţinute prin achiziții și donații de către terți, sunt cunoscute de un public larg.

Inițiatorii Campaniei: Prof. Dumitru TUDOSOIU – inspector școlar general Prof. Cătălina DUMITRAȘCU – inspector școlar general adjunct Prof. Cristinel CREȚU – inspector școlar general adjunct Echipa de implementare: Inspectorii școlari teritoriali Directorii unităților de învățământ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.