Câmpulungeni, ochii pe cutiile poştale ca să nu pierdeţi scrisoarea primarului!

În ultimele zile ale lunii ianuarie 2018 a apărut şi scrisoarea primarului Liviu Ţâroiu adresată câmpulungenilor. Un document impus prin lege şi din care alegătorii ar trebui să afle nu că cei angajaţi pe banii statului şi-au îndeplinit obligaţiile de serviciu, ci cheltuielile care s-au făcut din banii publici la capitolul investiţii vizibile.

Cu toate acestea, scrisoarea primarului către populaţie este mai mult o justificare a activităţii desfăşurate de angajaţii primăriei şi cei din cadrul instituţiilor din subordinea primăriei, cu lista investiţiilor mult prea fadă, pentru că nu se regăsesc şi sumele şi nici executanţii lucrărilor.

Concluzia este aceea că este vorba doar de un document justificativ în faţa cerinţelor unei legi, mai mult un raport al activităţii angajaţilor statului, şi nu de o informare corectă şi transparentă a cetăţenilor privind celtuielile şi investiţiile.

 „PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

 Stimată doamnă / Stimate domnule,

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1723/2004, art.5, vă comunicam principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 27 din 30.03.2017. Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat administraţiei publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2017:

  1. ÎNVĂŢĂMÂNT

    Şcoala Gimnazială “Oprea Iorgulescu” – achiziţionare centrală termică, reabilitare sistem de încălzire şcoală veche, extindere sistem de supraveghere audio-video, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi;

    Şcoala Gimnazială “C.D. Aricescu” – împrejmuire şcoală şi achiziţionare tablă interactivă;

    Şcoala Gimnazială “Nanu Muscel” – achiziţionare centrală termică, realizare DALI + PT amenajare sală festivităţi, elaborare documentaţie pentru eliberare autorizaţie ISU Sală de Sport, proiectare şi execuţie construire împrejmuire;

    Şcoala Gimnazială “Theodor Aman” – achiziţionare table interactive şi mobilier modular pentru clasele step by step, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi;

    Colegiul Tehnic Câmpulung – dotare cabinet Informatică, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi, elaborare documentaţie pentru eliberare autorizaţie ISU pentru Cămin str. Braşovului nr. 1;

    Liceul cu Program Sportiv – proiectare şi execuţie reparaţii capitale săli clasă, DALI amenajare sală de forţă, proiectare şi execuţie – reabilitare şi amenajare sală de forţă;

    Colegiul Naţional Pedagogic “Carol I” – achiziţionare table interactive, proiectare şi execuţie alee pietonală cu iluminat stradal, proiect execuţie gard str. Mărăşeşti;

    Liceul “Dan Barbilian” – achiziţionare table interactive, proiectare şi execuţie – reabilitare teren sport;

    Colegiul Naţional “Dinicu Golescu” – modernizare şi reabilitare internat, proiectare şi execuţie împrejmuire gard, extindere sistem supraveghere video, realizare rampă acces persoane cu dizabilităţi, achiziţionare sistem antiefracţie şi table interactive.

    Grădiniţa cu Program Prelungit “Sf. Nicolae” – amenajare loc de joacă, realizare documentaţie pentru eliberare autorizaţie ISU, achiziţionare centrale termice – 2 buc, achiziţie instalaţie semnalizări interioare şi instalaţie electrică de securitate;

    Grădiniţa cu Program Prelungit “Sf. Marina” – realizare împrejmuire;

    Şcoala de Muzică – achiziţionare pianină;

  1. SĂNĂTATE

     Spitalul Municipal Câmpulung – remodelare – achiziţionare computer tomograf cu 16 slice-uri şi aparatură medicală, proiectare şi execuţie sistem video, PT + execuţie împrejmuire gard clădire Policlinică, achiziţie licenţe Windows, Office şi Team-Viewer;

    Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung – achiziţionare aparatură medicală, consolidare – modernizare – extindere clădiri, proiectare şi execuţie sistem de încălzire Pavilion Stătescu şi clădire administrativă;

  1. CULTURA

    Muzeul Municipal Câmpulung – schimbare sistem încălzire clădire centru, PT+DALI reabilitare acoperiş, achiziţionare sistem supraveghere video secţia Etnografie şi casa memorială “George Topârceanu”

    Casa de Cultură “Tudor Muşatescu” – achiziţionare sistem de lumini

    Biblioteca Municipală “Ion Barbu” – achiziţionare centrală termică sediul central

  1. AUTORITATE PUBLICĂ

    au fost achiziţionate pentru bazinul de înot un robot curăţire apă bazin, echipament încălzire apă bazin tip Riello şi sistem de încălzire a apei cu panouri solare;

    a fost amenajată parcare prin desfiinţarea amfiteatrului de vară;

    au fost atribuite contracte de lucrări pentru: Reabilitare Pod Şoseaua Naţională, Reabilitare Pod Gen. Iosif Teodorescu, Reabilitare str. Negru Vodă şi str. Republicii între B-dul Pardon şi intersecţia str. Negru Vodă cu str. G-ral Teodorescu;

    a fost atribuit contractul de servicii pentru actualizare PUG; executare DALI+PT Amenajare/Reabilitare Piaţa Primăriei; executare DALI reabilitare sistem iluminat public în Municipiul Câmpulung; documentaţii tehnice pentru extindere reţea apă str. Gr. Alexandrescu şi Vl. Bărbuşii 2, extindere reţea canalizare pe str. C. Brâncoveanu, Petre Tutea, Vl. Bărbuşii, Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii, pentru Reabilitarea staţiei de epurare (linia apei), reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi, Leculeşti, Livadiei, Chilii, Ion Ţicăloiu, reabilitare conducta aducţiune apă brută, proiectare şi extindere reţea gaze naturale; studii topografic şi geologic pentru extindere reţea canalizare menajeră pe str. Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului şi executarea lucrărilor de extindere; extindere  sistem supraveghere video în Municipiul Câmpulung

    s-au executat covoare asfaltice pe străzile: “Asfaltare străzi în Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş (Str. Valea Tiţei L= 900 m, str. Valea Ursului L= 750 m)”, “Reabilitare str. Richard Km 0+000- Km 0+688 şi str. Gruiului Km 0+000-Km 2+426 în Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş, “Covoare asfaltice pe străzi din Municipiul Câmpulung – Oituz, Democraţiei, Vl. Unchiaşului, W. Mărăcineanu”, Amenajare parcare str. I Rizeanu, DC 43 Orăşelul Minier – Valea Pechii – Loturi (DJ738), Km 5+280-5+760, L=480m”

    au fost executate lucrări de ,,Stabilizarea alunecării de teren şi punerea în siguranţă a corpului drumului pe strada Richard, municipiul Câmpulung, jud. Argeş, între KM. 0+625 şi KM. 0+665″; achiziţie teren în suprafaţă de 1100 mp pe str. Băloaica pentru deviere alunecare drum;

    achiziţionare staţie de monitorizare a calităţii aerului;

    elaborare studii: “Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2017 – 2022”, “Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Câmpulung 2017 – 2022”, “Strategia de Dezvoltare Locală prin abordare DRLC aferentă Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală GAL Câmpulung Muscel”;

Finanţări nerambursabile de la bugetul naţional şi european

     s-a semnat contractul cu finanţare europeană nerambursabilă “Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” Cod SMIS 103450 – 8.084.750 lei

    “Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL I) – 2.475.791,80 lei;

    “Reabilitare conducta de aducţiune apă bruta (DN 800) din Municipiul Câmpulung”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 4.312.010 lei

     “Reabilitare staţia de epurare (linia apei)”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 12.543.508 lei

     “Modernizare, reabilitare si recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 3.945.806 lei

    “Reabilitare pod Şoseaua Naţională”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 1.154.950 lei

Activităţi sportive şi culturale

au fost organizate evenimentele: “Împreună pentru Câmpulung” – Zilele Municipiului, ediţia a XIX-a, “Festivalul de Umor Tudor Muşatescu”, ediţia a XXII-a şi “Festivalul Internaţional de muzică rock Posada”;

    co-organizatori ai Festivalului Internaţional de Folclor “Carpaţi 2017”, ediţia a XXXIV-a şi ai Festivalului Naţional de Romanţe “Nae Leonard” şi Poezie “Rapsodii de Toamnă”, ediţia a XII-a, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice;

    au fost organizate spectacole şi activităţi: de Dragobete, când au fost aniversate 38 de cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, de 8 Martie, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului; cu ocazia Crăciunului;

    premierea sportivilor şi elevilor cu rezultate deosebite; susţinerea organizării diferitelor competiţii sportive la nivel naţional: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal;

    co-organizatori ai următoarelor evenimente: “Festivalul naţional de interpretare a cântecului popular “Sus la munte, la Muscel “ediţia a-IV-a”, “Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret – Stars of Song”; Concursul Naţional al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică;

    organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie;

Direcţia tehnică:

    au fost emise 181 Certificate de Urbanism şi 141 Autorizaţii de Construire/Demolare;

    au fost recepţionate 24 locuinţe din care 18 locuinţe noi în sector privat;

    au fost eliberate 182 autorizaţii taxi;

    au fost eliberate 115 de Certificate de Urbanism şi 102 de Autorizaţii de Construcţii pentru branşamente la utilităţi;

    au fost eliberate 83 Autorizaţii de Funcţionare pentru societăţile comerciale nou înfiinţate.

Lucrări de intervenţie la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare conform contractului de concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA

    reabilitare reţea apă Şoseaua Naţională, Dn = 200 mm; Podul Anei – Blocuri Grădişte, Dn = 63 mm;

    montat hidrant Dn = 80 mm, str. Petre Zamfirescu – Complex Panoramic, 4 buc;

    înlocuire conductă apă Dn = 110 mm, bl. A1 – A3, str. I.C. Brătianu; Dn 110/63 mm, bl. D1, D2, D3, str. G-ral Dragalina; Înlocuire conductă apă Dn = 63 mm, str. Gării.

    realizare traseu pompare ape uzate şi montaj SPAU, str. Gării;

    realizare canalizare menajeră str. Constantin Noica;

    ridicare la cotă cămine vizitare şi înlocuire plăci carosabile str. Lt. D. Lazea, I.C. Brătianu, Ion Mihalache, Dr. Fălcoianu, Negru Vodă, Lt. Col. N. Popp

  1. SERVICIUL PUBLIC de ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC şi PRIVAT al MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

     s-au executat covoare asfaltice pe străzile: Avram Iancu, Decovilului, Grădişte, Fdt. Emil Gârleanu, Mirceşti, bretea Măgurii – Dragalina (int. blocuri), bretea Iezer – Carpaţi, Drum acces Vila Drăghiceanu, Parcări Grui, Parcări Vişoi, Parcare Policlinica Stomatologică, Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu, Colegiul Tehnic Câmpulung;

    s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cota bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Grigore Alexandrescu, Valea Unchiaşului, Theodor Aman, Fdt. Muzeul Fundeni, Dragalina, Rahovei, Fraţii Goleşti (Kretzulescu), Şubeşti, Doctor Costea, Ana Doamna, N. Iorga, Istrate Rizeanu, Uzina ARO, Sfântul Gheorghe;

    s-au executat reparaţii cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piata, Grui, Valea Româneştilor, Vişoi, Apa Sărată, Fd. Richard;

    s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale);

    au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş;

    s-au început lucrările de amenajare locuri de parcare şi alei pietonale/trotuare pe str. Alexandru cel Bun;

    s-a amenajat o staţie de maxi-taxi în Cartierul Valea Româneştilor;

    s-au efectuat Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic punte pietonală pârâu Valea Româneştilor;

    s-au reamenajat doua locuri de joacă Cartier Vişoi (Grădiniţa 13, interior blocuri D27-B9);

    s-a modernizat sistemul de semaforizare în intersecţia Gardă;

    s-au achiziţionat maşini şi utilaje pentru buna desfăşurare a activităţilor;

    amenajare drum zona alunecare str. Băloaica;

    s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi pe o suprafaţă de cca 70 ha.

  1. SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ CÂMPULUNG

    Serviciul Poliţie Locala Câmpulung din cadrul aparatului de specialitate al Primarului a acţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind Poliţia Locala şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Politiei Locale, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

    raportat la actele administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi legislaţia existentă s-a acţionat în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite de către conducătorul instituţiei.

Având în vedere evenimentele sociale, culturale, sportive prilejuite de anumite sărbători, în colaborare cu celelalte structuri, s-a acţionat în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestora; s-au aplicat un număr de 700 sancţiuni contravenţionale din care 186 avertismente scrise, s-au adus la îndeplinire 54 mandate de aducere la instanţa competentă.

Compartiment Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

    s-au aplicat un număr de 5 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea Legii 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

    s-au emis 4 dispoziţii de sistare a lucrărilor în curs de execuţie fără autorizaţie de construire;

    s-au întocmit un număr de 24 note de constatare privind starea de degradare a unor construcţii;

    s-au întocmit adrese către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş privind urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;

    privitor la afişajul stradal au fost întocmite adrese de înştiinţare către societăţile care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Câmpulung, pentru respectarea“Regulamentului Local de publicitate si autorizarea mijloacelor de publicitate”.

Compartiment Activitate Comercială

     s-au efectuat verificări la 42 de societăţi comerciale cu privire la existenta autorizaţiei de funcţionare, aplicându-se 12 sancţiuni contravenţionale precum şi 4 acţiuni de verificare în Piaţa Centrală şi Târgul Săptămânal împreună cu alte instituţii abilitate, fiind supuşi controlului 26 comercianţi de produse agricole.

Compartiment Protecţia Mediului

    s-au înregistrat 12.660 declaraţii de impunere privind taxa de salubrizare;

    au fost soluţionate 28 de cereri, petiţii şi reclamaţii privind protecţia mediului;

    au fost înştiinţaţi locuitorii municipiului Câmpulung cu privire la necesitatea depunerii la Primăria Mun. Câmpulung a declaraţiilor de impunere privind taxa de salubrizare;

    s-au organizat acţiuni de salubrizare pe teritoriul municipiului Câmpulung, la care au participat elevi şi cadre didactice ale şcolilor din municipiu;

    s-au efectuat activităţi în teren şi informări periodice, în colaborare cu operatorul local de colectare a gunoiului, cu privire la necesitatea păstrării unui mediu curat şi obligativitatea aruncării deşeurilor de orice natură numai în spaţii special amenajate.

  1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA A PERSOANELOR

                a desfăşurat activităţi curente: naşteri înregistrate – 760, căsătorii oficiate – 222, decese înregistrate – 495, transcrieri acte stare civilă din străinătate – 51, rectificări acte stare civilă – 18, divorţuri – 6, înscrieri de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă – 1490, furnizări de date pentru instituţii şi persoane fizice – 907, eliberări cărţi de identitate – 8919, eliberări procuri speciale – 148, vize de reşedinţa înregistrate – 420.

  1. SERVICIUL PUBLIC DE ASITENŢĂ SOCIALĂ

   Anchete sociale: locuinţe – 450, cf. Legii 416/2001 – 295, alocaţii de susţinere – 340, handicap – 700, pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (fişe consiliere, fişe risc, fişe observaţie, rapoarte de reevaluare) – 630, pentru copiii aflaţi în plasament şi în situaţii de risc – 56, programe: “Bani de liceu” – 60 şi altele. Număr total 2531 dosare;

    asistenţa socială: dosare pentru locuinţe, venit minim garantat, alocaţii pentru susţinerea familiei, subvenţii pentru: gaze naturale, lemne şi cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocaţii de stat, indemnizaţii pentru creşterea copilului, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, asistenţi personali, centre de zi – 2012 dosare;

    plăţi pentru – asistenţi personali şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav: 10.789.640 lei;

        – ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil solid: 9797 lei;

        – ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, beneficiari VMG – 11078 lei;

        – ajutoare de urgenţă în baza Legii 416/2001 – 9050 lei; ajutoare de urgenţă în baza Legii 272/2004 – 5500 lei;

        – tichete grădiniţă – 15800 lei;

    activităţi de proximitate şi alte activităţi specifice serviciului;

    distribuire tichete: – grădiniţă – 316 tichete

  1. ACTIVITĂŢI REALIZATE PRIN SPONSORIZĂRI OFERITE DE HOLCIM ROMÂNIA

    amenajare loc de joacă în Grădina Publică “Merci”;

    realizare teren de sport la Şcoala Gimnazială “C.D. Aricescu”;

    dotarea unui atelier electromecanic şi a laboratorului de SSM din cadrul Colegiului Tehnic Câmpulung şi dotarea unui Cabinet de Informatică la Şcoala Gimnazială “Nanu Muscel”;

    achiziţionare echipament oftalmologic – operaţii de cataractă şi aparate medicale – EKG, un analizor de sânge, 1 maşină spălat instrumentar medical la Spitalul Municipal;

    achiziţionare de materiale pentru reabilitare săli analize în cadrul laboratorului de transfuzii Câmpulung;

    sponsorizare în materiale: calcar – 1.000 t, reabilitarea izvorului de apă din Parcul Kretzulescu şi bani pentru organizarea serii de teatru în cadrul “Zilelor Municipiului Câmpulung”.

Apreciind în mod deosebit contribuţia fiecăruia la aceste activităţi vă doresc sănătate, bucurii şi succese în toate domeniile de activitate. Mulţumesc în mod deosebit şi sponsorilor care au sprijinit o parte din aceste realizări în anul 2017.

Cu deosebită stimă,

PRIMAR

Ioan Liviu ŢÂROIU”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.