La începutul săptămânii viitoare va avea loc ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Câmpulung pe anul în curs, şedinţă în cadrul căreia aleşii locali vor supune aprobării un număr de 16 proiecte de hotărâre.

„Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 23.12.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 23.12.2019

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară din data de 29.11.2019 și proces verbal şedință extraordinară din data de 12.12.2019)
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 17.12.2019

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, completarea și actualizarea, după caz, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scoaterii din evidențele contabile și din administrarea lor de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 2 mp, situat la parterul Blocului Central a Spitalului Municipal Câmpulung, din Câmpulung, strada Dr. Costea, nr. 8, judeţul Argeş, în vederea amplasării unui aparat de preparare băuturi calde

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a unei suprafeţe de teren de 9 mp, situată în incinta Spitalului Municipal Câmpulung, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale cu produse alimentare

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a spaţiilor disponibile din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru desfăşurarea de activităţi medicale şi/sau conexe actului medical

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închirierea spaţiului comercial situat in Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă, nr. 107 (fost spațiu cina)

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închirierea spaţiului comercial situat in Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă, nr. 107 (fost spațiu asigurări)

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare teren intravilan în suprafață de 3.384 mp din domeniul public al Municipiului Câmpulung, imobilul situat în strada Grigore Alexandrescu, județul Argeș

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2020

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare prelungire Contract de concesiune încheiat cu SC ELECTRICA SA (SC DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA) pentru terenul în suprafață de 15,60 mp, situat pe raza Municipiului Câmpulung, str. Nicolae Iorga, nr. 2, bl. A3, sc. A, parter, județul Argeș

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare darea în administrare Muzeului Municipal Câmpulung a crucilor identificate pe domeniul public al Municipiului Câmpulung

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului taxei speciale de colectare, transport si depozitare instituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 28.12.2016 pentru anul 2020

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpulung, strada Matei Basarab, nr. 36, județul Argeș

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Discuții privind probleme de interes local”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.