3.340.046,25 lei dă municipiul Câmpulung ca să scape de omul de afaceri Gheorghe Văsîi de la Edilul CGA SA

La finele lui 2007, firma piteşteană SC Financiar Urban SRL, deţinută de Gheorghe Văsîi, a cumpărat 31% din totalul acţiunilor SC Edilul CGA SA, achiziţionând astfel 2.830.068 de acţiuni, în valoare de 2.384.956 lei la acea dată.

Astfel că, Văsîi a ajuns să deţină 31 la sută din Edilul CGA, iar Consiliul Local al municipiului Câmpulung majoritatea de 69 la sută. În timp, SC Financiar Urban SRL a reuşit să-şi tragă de partea sa „G-ul”, adică activitatea de Gunoi (partea de salubritate şi Staţia de Transfer Grui, pentru care avea contract de asociere pe firma Girexim SRL), însă acţiunile la SC Edilul CGA SA iau rămas aceleaşi.

Aşa s-a făcut că după zece ani, în 2017, Consiliul Local a ajuns la concluzia că trebuie să răscumpere acţiunile de la Gheorghe Văsîi, pentru a putea derula lucrări de modernizare a reţelelor de apă şi canalizare pe fonduri europene.

De aceea, aleşii câmpulungenilor au hotărât prin HCL nr. 23/28.02.2017 să împuternicească o comisie care să negocieze achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de SC Financiar Urban SRL la capitalul social al SC Edilul CGA SA.

          În urma negocierii a rezultat un preţ per acţiune de 1,1802 lei şi per pachet de acţiuni de 3.340.046,25 lei.

        „REFERAT PRIVIND APROBAREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A ACŢIUNILOR DEŢINUTE DE SC FINANCIAR URBAN SRL LA SC EDILUL CGA SA CÂMPULUNG

          În baza HCL nr. 23/28.02.2017 privind împuternicirea unei comisii care să negocieze achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de SC Financiar Urban SA la capitalul social al SC Edilul CGA SA, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 432/16.03.2017 şi în baza Deciziei nr. 2/14.02.2017 a Consiliului de Administraţie a SC Edilul CGA SA, modificată prin Decizia CA nr. 3/15.03.2017, comisia constituită, formată din următorii membrii:

Ivan Constantin – consilier local, preşedinte

Creţu Constantin Cristinel – consilier local, membru

Cicu Sergiu Valeriu – consilier local, membru

Iarca Violeta – director executiv, membru

Ilie Emiliea  – şef serviciu juridic, membru

Vasilescu Mihail – preşedinte CA SC Edilul CGA SA – membru

Tică Justina Gabriela – consilier juridic SC Edilul CGA SA – membru

s-a întrunit în şedinţe de lucru în data de 16 martie 2017 şi 3 august 2017.

          În şedinţa din data de 16 martie 2017, comisia a hotărât ca preţul minim/acţiune să se stabilească de către un expert autorizat independent în conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. Drept urmare, în urma procedurilor de achiziţie publică, în baza unui contract de prestări servicii, a fost realizat de către expertul evaluator, membru titular ANEVAR, ec. Perneş Ioan prin SC Romview Business SRL Sibiu, Raportul de evaluare a acţiunilor societăţii SC Edilul CGA SA Câmpulung. Stabilirea de către evaluator a preţului/acţiune s-a realizat prin două metode de evaluare, şi anume:

– abordarea prin active care are la baza activul net corectat, calculat pe baza bilanţului contabil al SC Edilul CGA SA întocmit la data de 31.12.2016, la care au fost aplicate corecţii şi ajustări ale elementelor patrimoniale. Valoarea societăţii determinată prin aceasta metoda conform raportului de evaluare este de 10.761.525 lei;

– abordarea prin venit (discounted cash flow-DCF) care se bazează pe capacitatea societăţii de a genera în viitor fluxuri pozitive de disponibilităţi, care în final rămân la dispoziţia proprietarilor. Valoarea societăţii determinată prin această metodă este de 10.899.610 lei.

          Ţinând seama de metodologia de evaluare, de cele menţionate în raportul întocmit privitor la starea actuală a societăţii şi specificul activităţii desfăşurate, precum şi de perspectivele pentru perioada următoare datorate factorilor conjuncturali economici şi externi şi mediului concurenţial, evaluatorul a considerat că fiind mai concludentă în acest caz, o valoare cat mai apropiată de cea determinată utilizând rezultatele ambelor abordări şi propune ca preţ per acţiune ce urmează a fi plătit acţionarilor SC EDILUL CGA SA Câmpulung, care îi vor manifesta opţiunea de retragere din societate: Valoare acţiune  = 1,18635 RON/acţiune.

          În şedinţa de lucru din data de 3 august 2017, comisia a procedat la negocierea preţului unei acţiuni pornind de la preţul unei acţiuni stabilit prin raportul de evaluare. Din partea SC Financiar Urban SRL au participat domnii:

Văsîi Gheorghe – acţionar SC Financiar Urban SRL

Niţu Constantin – Director SC Financiar Urban SRL

          În urma negocierii a rezultat un preţ per acţiune de 1,1802 lei şi per pachet de acţiuni de 3.340.046,25 lei.

          Faţă de cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare cumpărarea pachetului de acţiuni în număr de 2.830.068 acţiuni deţinut de societatea cu capital privat SC Financiar Urban SRL la capitalul SC Edilul CGA SA la o valoarea nominală de 1,1802 lei/acţiune, cu o valoare totală a acţiunilor de 3.340.046.25 lei”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.