Joi, 29 martie 2018, la ora 16.00, consilierii locali câmpulungeni sunt convocaţi la şedinţa ordinară pe luna în curs ce are pe ordinea de zi un număr de 14 proiecte de hotărâre plus punctul „diverse”.

 1. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.
 2. Proiect de hotărâre privind tarifele conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.05.2018.
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. domnului Dîmboviceanu Mihai – Bogdan.
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu doamnei Gălăţanu Georgiana – Nadia (n.red. medic specialist în chirurgie pediatrică la Spitalul municipal Câmpulung).
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local.
 8. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului de investiţii „REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE APĂ BRUTĂ (DN 800), în Municipiul Câmpulung , judeţul Argeş” drept obiectiv de utilitate publică.
 9. Proiect de hotărâre privind scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole proprietate publică şi privată în vederea realizării investiţiei „Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN800), în Municipiul Câmpulung”.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Concesiune nr. 14735 din 13.05.2011.
 11. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Municipiului Câmpulung a suprafeţei de 72 mp situată în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.124.
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei părţi de teren (37 mp) aferent imobilului din str. Negru Vodă, nr.92 şi însuşirea preţului stabilit prin raportul de evaluare.
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea poziţiilor nr.: 71; 72; 77; 79; 81; 82; 84; 85; 86; 88; 90; 91; 92; 94; 96; 97; 99; 101; 102; 103; 107; 108; 113; 116; 118; 121; 122; 123; 124; 126; 129; 130; 133; 134; 139; 141; 143; 145; 158; 162 si 192 din Anexa nr. l la HCL nr.38/25.03.2004. (n.red. „în sensul individualizării fiecărui apartament ce aparţine imobilului din care face parte un apartament, referitor la stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament, conform Anexei nr. l, care face parte integranta din prezenta hotărâre. … „Pentru executarea cadastrelor la imobilele ce fac parte din inventarul domeniului privat al municipiului Câmpulung aprobat prin HCL nr. 38/25.03.2004, anexa 1, este necesara menţionarea numărului apartamentelor. Deoarece nu există act justificativ al dreptului de proprietate, nu este posibilă o identificare precisă.”).
 14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare proprietate imobiliară de tip teren intravilan şi clădire Centrală Termică situată în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, F.N., judeţul Argeş şi raportului de evaluare proprietate imobiliară de tip teren intravilan situată în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, F.N., judeţul Argeş, stabilirea redevenţei minime în vederea concesionării a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 792 mp.
 15. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.