Exclusiv la Exclusiv! Cauzele invocate de lichidator pentru falimentul uzinei ARO Câmpulung şi ce a dus la vânzarea ei pe hilarul preţ de 145 mii euro

ZiarExclusiv vă prezintă în exclusivitate rapoartele făcute de practicianul aro 2în insolvenţă Gheorghe Banu în anul 2005, înainte de vânzarea întregului patrimoniu al SC ARO SA către firma lui Nicolae Raţiu, Landmark Management din anul 2007 la hilarul preţ de 145.000 euro.
Un raport privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, încheiat în anul 2005 pentru Tribunalul Argeş de către, pe atunci, administratorul judiciar Gheorghe Banu.
În finalul lungului raport se arată că: „Administratorul judiciar consideră următoarele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei :
Schimbările permanente de strategie în politica tranzicţiei economice au avut, fără îndoială, rolul lor în ajungerea în situaţia de fapt a debitoarei .
Deteriorarea activităţii de bază având ca şi consecinţă funcţionarea mult sub capacitatea proiectată a avut drept cauză principală căderea pieţei de desfacere, precum şi imposibilitatea adaptării capacităţii existente la o altă structură de producţie.ARO acum
Funcţionarea pe pierderi a SC ARO SA în perioada anilor 1997 – 2004 a fost una din cauzele majore a ajungerii societăţii în incapacitate de plată.
Dobânzile, foarte mari în unele perioade, la creditele bancare, să le numim istorice, contractate de societate pe parcursul funcţionării începând din anul 1990 au contribuit şi ele la deteriorarea lichidităţilor băneşti ale SC ARO SA Câmpulung.
Necorelarea anumitor costuri în legătura cu veniturile realizate au contribuit esenţial la creşterea pierderilor.
Blocajul economico-financiar la nivelul partenerilor de afaceri (furnizori, clienţi, etc.) a avut de asemenea rolul său la ajungerea societăţii în încetare de plăţi.fostul aro de sus
Punerea cu întârziere în aplicare a clauzelor Contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni nr. 45/26.09.2003 încheiat între AVAS Bucureşti şi firma americană CROSS LANDER USA INC. a produs efecte privind ajungerea debitoarei în încetare de plăţi.
Întârzierea noului acţionar majoritar CROSS LANDER USA INC. în ce priveşte preîntâmpinarea insolvenţei SC ARO SA Câmpulung a constituit factorul decisiv pentru ajungerea debitoarei în situaţia de fapt.
Din documentele şi împrejurările analizate se constată că administratorii societăţii din perioada de declin economico-financiar evident (1997-2004) au răspunderi directe şi personale privind starea de insolvenţă a societăţii.
În perioada strict menţionată au existat tranzacţii (vânzări) de acţiuni; acestea au fost menţionate la pct. 2.5.2.1. din prezentul raport.
În perioada strict menţionată au existat vânzări de bunuri de natura imobilizărilor; acestea au fost menţionate la pct. 2.5.2.1. din prezentul raport.fostul aro de sus (1)
Înstrăinările de bunuri patrimoniale efectuate de noul acţionar majoritar CROSS LANDER USA INC. arătate la pct. 2.5.2.4. din prezentul raport pot fi suspectate că prezintă caracterul invocat de lege şi vor constitui obiectul unei analize aprofundate în perioada imediat următoare. În cazul confirmării caracterului fraudulos al unora din aceste înstrăinări, administratorul judiciar va informa creditorii, comitetul creditorilor şi judecătorul sindic şi va promova acţiunile în anulare prevăzute de lege.
Există posibilităţi ca în cadrul planului de reorganizare ce va fi întocmit de debitoare să poată fi achitate datoriile către creditori.”, prezenta în finalul raportului administratorul judiciar SC LICHIDARI INFO CONSULT SRL, prin delegat permanent ing. Gheorghe Banu.

Click pe “Raport” pentru a citi notele finale ale SC ARO SA Câmpulung Muscel, note din care reiese nu numai istoria ARO de după Revoluţie, dar şi declinul uzinei muscelene, precum şi întreg patrimoniul vândut bucată cu bucată …

Raport mai05 ARO Raport feb05 ARO Raport apr05 ARO SC ARO SA final

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.