Cine s-a autoproclamat stăpân peste primăria Câmpulung?

Arhitectul şef Dan Cristian Dumitrescu şi viceprimarul Liviu Ţâroiu au decis că date despre eşecul proiectului Kretzulescu şi despre amenda de 5000 lei, pentru eliberarea unor documente, nu sunt informaţii de interes public pentru câmpulungeni. Prescurtat: plătiţi taxe şi impozite că noi facem ce dorim!

arh sef primaria campulung (1)Din zi în zi se adevereşte că arhitectul şef din cadrul primăriei municipiului Câmpulung, Dan Cristian Dumitrescu, s-a autoproclamat primar, în lipsa unuia, sau numai datorită faptului că viceprimarul cu atribuţii de primar Liviu Ţâroiu e la fel de neştiutor îl ale legii paragrafe şi, posibil, mult prea entuziasmat de puterea de cârmui încât chiar „semnează ca primarul”. Ori, nu excludem posibilitatea, că cei doi sunt mână-n mână în unele probleme ce trebuie să stea bine ascunse de câmpulungeni.
De această dată, dovada este răspunsul dat de arhitectul şef, Dan Cristian Dumitrescu la o adresă înaintată către primăria Câmpulung de ZiarExclusiv, prin care se solicitau mai multe date privind eliberarea unor documente de către Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului. Fiind vorba de autorizaţia de construire nr. 33/11.05.2015 şi certificatul urbanism nr. 161/24.11.2014, documente care sunt acum contestate de Prefectura Argeş în contencios Administrativ pentru a fi anulate. Şi în condiţiile în care o angajată a primăriei municipale, consiliera Aurelia Bleotu, a fost sancţionată de Inspectoratul de Stat în Construcţii cu o amendă de 5.000 lei pentru eliberarea respectivelor documente fără a avea avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş, la baza procesului verbal stând şi menţiunile că scopul eliberării certificatului de urbanism nu a coincis cu obiectul cererii pentru autorizare, iar documentaţia tehnică nu a fost elaborată în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism şi nu a fost verificată de verificatori de proiecte avizaţi.
De amintit fiind că totul a pornit de la graba viceprimarului Liviu Ţâroiu de a demola fostul teatru de vară din spatele Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” şi de a amenaja o parcare. Proiect care ar fi benefic municipiului, dar fără a aduce prejudicii de imagine primăriei şi vreun gol la bugetul local.
De asemenea ZiarExclusiv a mai solicitat actele ce au stat la baza emiterii autorizaţia de construire nr. 124/08.11.2012 şi a certificatului de urbanism ce au stat la baza derulării lucrărilor la eşuatul proiect Kretzulescu, care costă municipiul Câmpulung peste două milioane de euro pentru distrugerea a două parcuri şi ţinerea centrului istoric în ruină timp îndelungat.
Revenind la răspunsul arhitectului şef din cadrul primăriei Câmpulung putem spune că acesta este mai mult decât evaziv şi nu face decât să trimită la plimbare pe oricine doreşte să afle vreo informaţie de interes public (L 544/2001) din cadrul Serviciului pe care-l conduce, mai mult la fără frecvenţă.
Domnia sa, împreună cu viceprimarul cu atribuţii de primar Liviu Ţâroiu, consideră că nu este de interes de ce Instituţia Prefectului a solicitat anularea a două acte emise de primăria Câmpulung?, aşa cum consideră că „nu se includ în categoria informaţiilor de interes public” documentele proiectului Kretzulescu, un proiect ce va fi plătit din banii câmpulungenilor.
Îi transmitem domnului arhitect şef că nu am solicitat date private, ce circulă prin Câmpulung la nivel de bârfe, precum: modul în care domnia sa a reuşit să obţină anumite certificate de calificare, nici modul ocolit pe care l-a găsit pentru a-şi rotunji „extrabugetar” veniturile şi nici calea pe care o caută ca să se mute la primăria Braşov, pentru a putea să-şi desfăşoare activitatea de arhitect în Argeş.

Ce au de ascuns vicele Ţâroiu şi arhitectul şef Dan Dumitrescu?

Prin solicitările făcute de ZiarExclusiv se dorea informarea câmpulungenilor cu privire la:
1. Situaţia creată de emiterea a două acte ce au cauzat amendarea unei consiliere din primărie cu suma de 5000 lei;
2. Situaţia proiectului Kretzulescu, care a ajuns marele eşec al municipiului Câmpulung cu o gaură, încă nejustificată oficial, de circa două milioane de euro.
Concluzia: Viceprimarul Liviu Ţâroiu şi arhitectul şef Dan Cristian Dumitrescu au considerat că nu sunt necesare informaţiile şi că datele solicitate „nu se includ în categoria informaţiilor de interes public”. afis kretzulescu
Din acest motiv, dacă datele nu sunt informaţii publice, solicităm public sprijinul instituţiilor publice abilitate în a afla ce este de ascuns în aceste două cazuri: proiectul Kretzulescu şi proiectul de demolare teatru de vară şi construire parcare. Având în vedere că surse de încredere ne-au tot atenţionat că proiectul Kretzulescu este numai bun de DNA, iar proiectul demolare teatru de vară – construire parcare este greşeala vice – arhitect – şef.
În acelaşi timp, revenind la Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi îl informăm pe domnul arhitect şef Dan Cristian Dumitrescu că la art. 7 alin 2 „refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează”.
De asemenea redăm în litera legii articolele care prevăd negru pe alb ce informaţii nu se includ în categoria informaţiilor de interes public:
„Legea 544 din 2001 – Art. 12: (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informraspuns primarieaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor”.
În timp ce Art. 13, din aceeaşi lege, prevede că „Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public”…. în cazul în care respectivele informaţii s-ar fi regăsit la art. 12.
Adică, cu risipă de cuvinte din partea noastră, dar pentru a fi pe înţelesul domnului arhitect şef Dumitrescu, se pare că tocmai la art.13 s-ar regăsi informaţiile pe care ziarul nostru le-a solicitat. Pentru că, în cazul emiterii celor două documente pentru demolarea teatrului de vară şi construirea parcării s-a încălcat legea, iar în cazul proiectului Kretzulescu sunt mai multe probleme ce ne-au ajuns la urechi din surse foarte sigure, ca exemplu fiind că s-au emis autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism tot undeva în afara legii, nefiind la dosar şi detaliile tehnice în proiect, tot solicitate de către firma constructoare şi apărute de abia în ianuarie 2015. dan sabau kretzulescu

Aici citându-l pe administratorul SC Grup Corint SA, devenită SC Corint Restaurare SRL, Dan Sabău, care a declarat că „Au fost probleme în proiect, nu au fost detaliile tehnice trecute până în luna ianuarie 2015. Vina o poartă Administraţia Publică Locală şi e normal ca ea să caute acum un ţap ispăşitor”.

ZiarExclusiv solicită, public, prefectului de Argeş şi ministrului Administraţiei şi Internelor să ceară o verificare a actelor emise de Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei Câmpulung în perioada 2012 – 2015, precum şi verificarea activităţii arhitectului şef al instituţiei din momentul angajării şi până în prezent!!! De asemenea rugăm Prefectura şi Ministerul Administraţiei şi Internelor să ne ajute să obţinem de la primăria Câmpulung datele de interes public pe care le-am solicitat în baza Legii 544/2001 şi care le dorim pentru a putea să ne informăm cât mai corect cititorii!

Îl rugăm pe domnul arhitect şef Dan Cristian Dumitrescu sa studieze bine legea 544 din 2001 şi să citească şi declaraţia dată, recent, de vicepremierul Vasile Dâncu cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public, citat de Mediafax.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.