Sfântul Nicolae hramul Bisericii parohiei Rucărul de Jos – Capitolul I

Sfântul Nicolae hramul Bisericii parohiei Rucărul de Jos – Capitolul I

Sf Nicolae

Biserica parohiei Rucărul de Jos, ctitorie a regelui Carol al II lea, cu ajutorul boierilor vremii și al vrednicilor enoriași rucăreni, între anii 1892-1894, poartă ca hram secundar, pe lângă cel al Adormirii Maicii Domnului, hramul Sfântului Ierarh Nicolae, Făcătorul de minuni, pomenit întotdeauna de către întrega lume dreptmăritoare ortodoxă, la data de 6 Decembrie a fiecărui an.
De aceea, aflându-ne în această mare cinste și în preajma acestei mari sărbători, se cuvine în cele ce urmează să vorbim despre Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichia, pentru a cunoaște marea vrednicie și darul lui Dumnezeu oferit tuturor prin acest mare ierarh al ortodoxiei universale și mare făcător de minuni.
Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei şi al multor oraşe din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, datorită multelor minuni săvârşite atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, fiind numit mare făcător de minuni și mult milostiv, fiind în acelaș timp un vrednic ierarh al Bisericii lui Hristos și un aprig apărător al dreptei credințe
Nașterea Sfântului Nicoale și sfințenia prunciei sale
Sfântul Nicolae, s-a născut în părţile Lichiei, cetatea Patara din Asia Mică, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, din părinţi cinstiţi şi de bun neam, dreptcredincioşi şi bogaţi. Tatăl său se numea Teo
fan, iar mama sa Nona. Născînd pe acest dumnezeiesc prunc, părinții l-au botezat cu numele de Nicolae, nume care provine din cuvintele greceşti: nike – victorie, biruinţă şi laos – popor, ,,om ce face parte dintr-un popor victorios”, ,,biruitor de popor” .
După naşterea sa, mama sa Nona nu a mai născut, fiindcă nu era cu putinţă a se mai naşte vreun alt fiu ca sfântul Nicolae, care din pântecele maicii sale s-a sfinţit cu darul cel de Dumnezeu insuflat.
Sfântul Nicolae își arăta semnele facerii de minuni încă din fragedă pruncie. El s-a deprins mai întîi a posti decât a se hrăni, chiar de când a început a viețui, din scutece, căci miercurea şi vinerea se alăpta numai o dată şi atunci seara, după săvîrşirea obişnuitei rugăciuni creştineşti, lucru de care părinţii lui se mirau foarte tare înțelegând că pruncul Nicolae avea să fie un mare postitor. Se alăpta numai din sânul cel drept al maicii sale, preînchipirea stării cea de-a dreapta cu cei drept-credincioşi, de care avea să fie învrednicit.
Crescînd cu anii pruncul Nicolae, creştea împreună şi cu înţelegerea şi cu obiceiurile cele bune, pe care le învăţa de la părinţii săi cei buni, fiind ca o holdă roditoare, care primeşte în sine sămânţa învăţăturii celei bune, care odrăsleşte şi aduce în toate zilele roade noi de fapte bune.
Sosind vremea de şcoală, s-a deprins cu învăţătura dumnezeieştii Scripturi, și datorită agerimii minţii sale şi cu povăţuirea Sfântului Duh, în puţin timp, a ajuns la multă înţelepciune, sporind în învăţătura cărţii, arătându-se desăvîrşit şi în lucrul vieţii, abținându-se de la prietenii deşarte şi de la vorbe nefolositoare.
El zăbovea în Sfânta Biserică, de multe ori, cîte o zi întreagă şi cîte o noapte, petrecînd în rugăciunile cele gînditoare de Dumnezeu şi în citirea dumnezeiştilor cărţi, învăţa înţelegerea cea duhovnicească şi se îmbogăţea cu dumnezeieştile daruri pregătindu-se pe sine însuși locaş vrednic și vas ales al Sfântului Duh.
Deci tînărul Nicolae, cel îmbunătăţit şi curat, avînd în sine Duhul lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, arzând cu duhul şi slujind Domnului cu frică, încît nu se vedea la dînsul nici un fel de nărav tineresc, ci numai obiceiurile omului bătrîn; nepotrivite sunt tinereţile pentru bătrîneţe, dar cinstite şi frumoase sînt bătrîneţile încă din tinereţe.
Sfântul Nicolae primește preoția
Fericitul Nicolae avea un unchi episcop cu acelaşi nume ca şi el. Unchiul său, văzînd pe nepot sporind în viaţa duhovnicească înstrăinându-se de obiceiurile cele lumesti, a sfătuit pe părinţii lui să-l rânduiască în slujba lui Dumnezeu. Iar ei n-au ezitat a dărui pe fiul lor Domnului, pe care ei l-au primit ca pe un dar de la Dumnezeu, căci fiind neroditori şi deznădăjduindu-se de a mai avea copii, cu multe rugăciuni, cu lacrimi şi cu multe milostenii au cerut de la Dumnezeu pe acest fiu; iar ei l-au dat în dar Celui ce l-a dăruit pe el.
preot dr. sebastian arsulescuPrimind episcopul pe ,,tînărul bătrîn”, care avea înţelepciunea ca o cărunteţe şi viaţa cea mai curată, l-a înălțat pe treptele cele sfinţite ale preoţiei, iar cînd l-a hirotonit, episcopul adresându-se poporului care era în biserică şi umplîndu-se de Duhul Sfînt, a proorocit zicînd: ,,Iată, fraţilor, văd un nou soare răsărind marginilor pămîntului, arătîndu-se către cei întristaţi ca o milostivă mîngîiere. Fericită este turma care se va învrednici a avea pe acest păstor! Căci acesta va paşte bine sufletele celor rătăciţi şi la păşunea buneicredinţe îi va aduce pe dînşii; apoi se va arăta şi ajutător fierbinte celor ce sunt în nevoi”, proorocie care s- împlinit cu adevărat.
Primind darul preoţiei Sfântul Nicolae, adăuga osteneală la osteneală, petrecînd în post şi în neâncetate rugăciuni, iar cu trupul său cel muritor se sârguia a urma celor fără de trupuri, vieţuind întocmai ca îngerii, din zi în zi înflorea mai mult cu podoaba sa cea sufletească şi se arăta vrednic de cîrmuirea Bisericii.
În acea vreme unchiul său, episcopul Nicolae, dorind a merge în Palestina pentru a se închina la sfintele locuri, a încredinţat toată cîrmuirea bisericii nepotului său, care avea toată purtarea de grijă pentru rînduiala bisericilor, ca şi unchiul său, episcopul Nicolae.
,,Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre” (Troparul Sfântului Nicolae). Amin!
Culese de preot dr. Arsulescu Ion Sebastian parohul Bisericii Rucărul de Jos

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.