Trei asociaţii argeşene au lansat un proiect de 8.830.942,56 lei

O nouă oportunitate de dezvoltare a antreprenoriatului şi ocupării în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia prin finanţare nerambursabilă de până la 40000 euro pentru implementarea de planuri de afaceri.

Asociaţia Oamenilor de Afaceri  Argeş, Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin şi Asociaţia de Dezvoltare Economico – Socială au lansat implementarea proiectului „Start Antreprenoriat!” (POCU/82/3/7/106495), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Perioada de derulare a proiectului este de 36 luni, între 25 ianuarie 2018 şi 24 ianuarie 2021. Obiectivul general al proiectului fiind creşterea gradului de ocupare în Regiunea Sud-Muntenia.

Proiectul „Start Antreprenoriat!” cu o valoare totală eligibilă de 8.830.942,56 lei, din care 7.506.301,18 cofinanţarea UE, va desfăşura programe integrate de informare, formare antreprenorială, acordare de consultanţă şi mentorat,  pentru 310 persoane – şomeri, persoane inactive, angajaţi şi persoane care desfăşoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale şi membrii întreprinderilor familiale), cu reşedinţa în regiunea Sud-Muntenia, care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban.

Principalele rezultate previzionate prin implementarea proiectului:

  • 310 persoane selectate în grupul ţintă, din care 150 femei, instruite prin 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale;
  • 38 de planuri de afaceri selectate – pe baza unei competiţii – pentru finanţare prin ajutorul de minimis;
  • 76 de locuri de muncă create, care vor trebui menţinute şi după terminarea proiectului.

În funcţie de activităţile, obiectivele specifice şi rezultatele proiectului cele 38 de firme nou înfiinţate vor prezenta următoarele caracteristici:

  • 4 planuri de afaceri, respectiv 10,52% din numărul celor finanţate prin proiect propun dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile;
  • 4 planuri de afaceri, reprezentând 10,52% din numărul planurilor de afaceri finanţate prin schema de minimis propun activităţi care promovează concret sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
  • 4 planuri de afaceri, respectiv 10,52% din numărul total de planuri selectate pentru finanţare, propun măsuri de promovare concretă a inovării sociale;
  • 10 planuri de afaceri reprezentând 26,32% din numărul total de planuri de afaceri propun măsuri ce promovează concret utilizarea TIC prin implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie, prestare de servicii, furnizare de bunuri sau execuţie de lucrări.
  • 4 planuri de afaceri, respectiv 10,52% din planurile de afaceri finanţate propun măsuri concrete de consolidare a cercetării, a dezvoltării tehnologice, şi/sau a inovării prin derularea de activităţi specifice.
  • 3 planuri de afaceri vor putea fi selectate din planurile de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate prin proiect, dar se încadrează în categoriile de grup ţintă ale proiectului.
  • 7 planuri de afaceri reprezentând 18,4% din numărul total de planuri de afaceri ce vor fi finanţate vor avea un obiect principal de activitate din secţiunea G a codului CAEN- comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, cu excepţia grupei CAEN 452 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.