Primăria Câmpulung – Comunicat important pentru taximetrişti!

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi a Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, în perioada 15.01.2024 – 31.01.2024, au obligaţia depunerii documentelor în vederea obținerii vizei anuale.
Documentele necesare:
a) Cerere de preschimbare a autorizaţiilor taxi vizată la Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei Câmpulung;
b) Autorizaţia de transport public de persoane în regim de taxi;
c) Certificatul de înregistrare ca transportator şi Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrulului Comerţului Argeş;
d) Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;
e) Adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş din care să reiasă că nu a avut activitatea suspendată în anul 2023 şi nu există o astfel de soluţionare în curs;
f) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
g) certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra patrimoniului;
h) Cartea de identitate a autovehiculului;
i) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
j) Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;
k) Buletin verificare metrologică;
l) Contractul de leasing (dacă este cazul);
m) Asigurare călători şi bagajele acestora;
n) Asigurare de răspundere civilă auto;
o) Contract prestări servicii de dispecerat taxi;
p) Pentru şoferii angajaţi: Contract individual de muncă cu numărul din REVISAL, Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;
q) Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.
r) Programul de lucru astfel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, fără întrerupere, cu permanenţă de 24 ore.
Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, sau într-un dosar de PVC cu perforaţii, zilnic, între orele 900 – 1400 , ştampilate şi semnate pentru conformitate.
JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş Tel/fax:
0248511034, 0248510055 ; Mobil 0756.998.960
email: primarie@primariacampulung.ro
Se propune achitarea taxelor prin virament bancar în contul:
CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG MUSCEL
CONT: RO 69 TREZ 047 21 16 02 03 XXXXX
COD FISCAL: 4122361
TREZORERIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL
Detalii plată: Sumele reprezintă taxele de autorizație taxi și autorizație de transport persoane în regim de taxi pentru anul 2024.
Conform HCL nr. 270/28.12.2023, Anexa 7,
● Taxa emitere/vizare autorizație transport persoane în regim de taxi 230 lei
● Taxa emitere/vizare autorizație taxi 230 lei
● Taxa emitere/vizare autorizație dispecerat taxi 230 lei
În caz de neconcordanţă între documentele prezentate, precum şi lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.
După data limită stabilită pentru depunerea documentelor, autorizaţiile taxi pentru care nu s-au depus documentele solicitate, vor fi, de asemenea, suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Transport Public Local (Cam 13).

PRIMAR,
Elena-Valerica LASCONI

ARHITECT ȘEF,
Dr. Urb. Arh. Mădălina ZĂGĂRIN

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.