În perioada 01.04.2017 – 30.11.2017, ITM Argeș va desfăşura Campania Națională privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările cu risc de cădere de la înălţime pentru angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora, a fost factorul determinant pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

„În perioada 2002 – 2016 Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă :

-mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului  că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio- economice ;

 -verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori.

 -realizarea dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali pentru identificarea problemelor majore legate de prevenire şi protecţie și a soluțiilor pentru eliminare;

-activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2016 si care vor fi avute in vedere in anul 2017 sunt următoarele:

Deficienţe organizatorice:

-Nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

-Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;

-Neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare pentru lucrători.

Deficienţe tehnice:

-Lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole;

-Neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână curentă și protecție intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;

-Folosirea schelelor şi scărilor incomplete, instabile si neasigurate împotriva deplasărilor involuntare;

-Neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor;

-Utilizarea instalaţiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice;

-Executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare şi fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente.

 Campania de control se va desfăşura în 2 etape:

-prima etapă se va desfășura în luna aprilie constând informarea principalilor actori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor privind modul de derulare a campaniei și tematica abordată .

-a doua etapa constă în  verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei, în perioada mai – noiembrie 2017.

Pentru mai multe detalii se poate consulta site-ul institutiei itmarges.ro”, se precizează într-un comunicat de presă al ITM Argeş, semnat de inspector şef Mihail Adrian Oprescu.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.