Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2018, sunt reglementate prin OMFP nr 10/2019, publicat în M. O.  nr 35/14.01.2019.

Termenul de depunere a Situaţiilor financiare anuale:

– societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare: în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 mai 2019);

– celelalte persoane prevăzute la art. 1, alin. (1)-(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (societăţi cooperatiste, instituţii publice etc.), printre care şi asociaţiile si celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial: în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (30 aprilie 2019).

Termenul de depunere a Raportărilor contabile anuale:

– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Ordin: 150 de zile de la încheierea anului calendaristic (30 mai 2019);

– entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: 150 de zile de la încheierea anului calendaristic (30 mai 2019).

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, raportărilor contabile şi a declaraţiei de către entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                               Cursul de schimb utilizat in vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2018 este de  4,6639 lei/euro, curs valabil la data de 31.12.2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.