Comunicat ITM Argeş! Numărul maxim de zile în care un zilier poate presta activități

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 116  din 29 decembrie 2019.

Se remarcă că acest act normativ instituie anumite categorii de măsuri și modificări de acte normative ce vizează și instituția noastră, după cum urmează:

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează de art. 65 din ordonanța în discuție, după cum urmează:

– numărul maxim de zile în care un zilier poate presta activități, respectiv 120 de zile în decursul unui an calendaristic,  și cu titlu de excepție 180 de zile în decursul unui an calendaristic – în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol.

indiferent de numărul de beneficiari,

– numărul maxim de zile în care un beneficiar poate utiliza o persoană, în mod continuu în activităţile de tip zilier, respectiv  25 de zile calendaristice

– se reduc la trei domeniile în care pot fi utilizați zilieri:

  1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
  2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
  3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;”

– ca faptă contravențională – prestarea de către o persoană a unor activităţi în regim zilier peste limita maximală permisă în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, adică peste 120 de zile și peste 180 de zile în cazul zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În această situație amenda este de la 500 lei la 2.000 lei.

– posibilitatea contravenientului de a achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate.

Mihail Adrian Oprescu,                                                    Magdalena Petrache,

Inspector Şef                                                                   Referent

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.