Dorim să vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.32 din Ordonanţa nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a iniţiat şi aprobat prin H.C.L.89/26.09.2019 procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung (impozite,taxe, redevenţe şi chirii).

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor principale la data de 31.12.2018, contribuabilii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  3. c) debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:

  1. a) obligaţii bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
  2. b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscală;
  3. c) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a unei inspecţii fiscale finalizată până la data depunerii cererii şi care priveşte creanţe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018;
  4. d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

  1. a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  2. b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune o cerere de anulare accesorii până cel târziu la data de 15 decembrie 2019, dar numai după clarificarea situaţiei fiscale, respectiv ultima  declaraţie fiscală să corespundă cu situaţia faptică şi scriptică actuală.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen legal de către inspectorii din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

Cererea de scutire se va depune la Registratura instituţiei, numai după verificarea şi vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

         Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, pe adresa de e-mail : venituri_campulung@ag-adm.ro,  sau la telefon 0248/511034 int. 120, 121, 122.

Primar,                                 Director executiv,                                   Şef serviciu,

Ioan Liviu Ţâroiu                       Violeta Iarca                                       Lucreţia Mitoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.