În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii (cu excepția persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice pentru care autorizarea funcționării se efectuează de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş în temeiul Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare), care nu au obținut de la I.T.M. Argeș Certificatul constatator privind autorizarea activităților desfășurate, au obligația solicitării autorizării de funcționare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor activităților desfășurate la sediul principal, sediile secundare și în afara acestora, anterior începerii desfășurării acestora.

În acest sens au obligaţia de a depune la I.T.M. Argeş un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

–           o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;

–           declaraţie pe proprie răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– copii ale actelor de înfiinţare ale unității (certificat de înregistrare fiscală, document înființare unitate, act proprietate/închiriere/comodat spațiu/spații desfășurare activitate).

Comunicatul este semnat de către:

Mihail Adrian OPRESCU – Inspector şef

Florin BABOI – Inspector şef adj. SSM

Ion SAMOILĂ – Șef serviciu SPIAADSSM

Viorica NEDELCU, Nicolae Alin BĂRBULESCU – Inspectori de muncă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.