Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş anunţă că o nouă Lege trebuie pusă în aplicare la nivel de autorităţi şi instituţii publice. Lege prin care majoritatea instituţiilor publice şi autorităţilor locale sunt obligate să facă publice veniturile personalului plătit din fonduri publice.

„Având în vedere competenţele Inspecţiei Muncii şi, pe cale de consecinţă ale I.T.M. Argeş, privind transparenţa veniturilor salariale, informăm toate autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în legătură cu obligaţiile ce le revin, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din actul normativ menţionat anterior.

Astfel, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

 1. a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
 2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 3. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 4. d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 5. e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 6. f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Cu deosebită consideraţie, Mihail-Adrian Oprescu – Inspector Şef ITM Argeş”.

„Art. 2. – Domeniul de aplicare

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:

 1. a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 2. b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 3. c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
 4. d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
 5. e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.”, se precizează negru pe alb în Legea – Cadru nr. 153/2017.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.