„În conformitate cu prevederile art.185, alin.1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a iniţiat şi aprobat prin H.C.L.148/31.10.2018 acordarea scutirii la plată pentru majorările/dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente creanţelor bugetare restante provenind din neplata la termenele legale a creanţelor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung (impozite, taxe, redevenţe şi  chirii).

       Contribuabilii persoanele fizice cu domiciliul fiscal în Municipiului Câmpulung,  pot depune cereri pentru scutirea de la plată a majorărilor/dobânzilor/penalităţilor aferente  obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte obligaţii bugetare restante datorate bugetului local, în perioada 01.11.2018 – 20.12.2018, cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor principale, constând în impozite, taxe şi alte obligaţii  inclusiv amenzile datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung, creanţe aflate în evidenţa fiscală la data depunerii cererii.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune o cerere temeinic justificată, cerere însoţită  de o copie de pe C.I /B.I solicitant, nota de plată, cât şi chitanţa/chitanţele din care să rezulte achitarea integrală a debitelor aflate în sold.                                                                                                                    Scutirea nu se acordă şi pentru majorările/dobânzile/penalităţile de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nici pentru beneficiarii hotărârilor de Consiliul anterioare privind scutirea de la plată, scutirea acordându-se o singura datăa pentru fiecare contribuabil.

 Scutirea de la plata majorărilor/dobânzilor/penalităţilor de întârziere, nu se aplică nici  pentru sumele consemnate în hotărârile judecătoreşti, acestea  trebuind achitate în mod obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen legal de către inspectorii din cadrul  Serviciul Administrare Venituri.

Cererea de scutire se va depune la Registratura instituţiei până la data de 20.12.2018, numai după verificarea şi vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

        În cazul în care solicitantul nu este eligibil raportat la condiţiile stipulate în procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului local, procedura aprobată prin HCL nr.148/31.10.2018, serviciul de specialitate îi va comunica în scris acest lucru.

     De asemenea după aprobarea cererii, se va comunica solicitantului  scutirea acordată.”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Municipiului Câmpulung.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.