Începând cu data de 04.11.2019 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă în anul 2020, care se va finaliza la data de 31.12.2019.

Acordarea avizului pentru anul 2020 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziția solicitantului la sediul filialei);

– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2019, respectiv valoarea minimă a poliței este:

  1. a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primire urgențe, serviciu de ambulanțe;
  2. b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
  3. c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care îți desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală;
  4. d) 20.000 EURO pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă – PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)

– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

– numărul minim de 30 credite EMC cumulat în anul 2019 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);

– copie a Certificatului de membru;

– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate mai jos vor schimba Certificatul de membru și vor avea în vedere următoarele precizări:

  1. Cei care și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:

・ copie CI;

・ copie certificat căsătorie;

・ copie hotărâre desfacere căsătorie

・ Certificatul de membru în original.

  1. Absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2019 sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.
  • NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348.401.082.

Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.