Având în vedere extinderea măsurilor specifice privind factura electronică, prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, precum şi prin O.U.G. nr. 115/14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene se aduc modificări referitoare la sistemul naţional privind factura electronică RO, astfel:

Procesul de implementare va fi realizat în două etape, astfel:

În prima etapă, perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024:

Operatorii economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2B, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică   RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e- Factura.

Operatorii economicipersoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia cu instituții publice, altele decât cele efectuate în baza contractelor de achiziţii publice în relația B2G, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Operatorii economicipersoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2B, au obligația începând cu data de   1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e- Factura.

  (art. LIX alin. (1) – (3) din Legea nr. 296/26.10.2023)

► Începând cu data de 01 iulie 2024 : emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari, atât în relaţia B2B, cât şi în relaţia B2G utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. 

Furnizorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari şi în mod obişnuit conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (astfel, fiind considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic), cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

       (art. LIX alin. (4) din Legea nr. 296/26.10.2023)

 Sunt exceptate de la prevederile de mai sus :

          – livrările de bunuri la export, livrările intracomunitare de bunuri;

          – livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt stabilite şi nici înregistrate în scopuri de TVA în  România;

          – livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate;

          – prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015;

       (art. LXVIII pct. 13 din O.U.G. nr. 115/14.12.2023)

Prevederile nu se aplică pentru facturile emise pentru livrările de bunuri /prestările de servicii efectuate către persoane fizice.

 Alte precizări :

Termenul limită pentru transmiterea facturilor prevăzute mai sus în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura : 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal (respectiv cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei / cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a încasat un avans).

   (art. LXVII din O.U.G. nr. 115/14.12.2023 care la art. 10 din O.U.G. nr. 120/2021 introduce alin. (7) )

– Se introduc sancţiuni, astfel: Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă :

      – pentru contribuabilii mari: de la 5.000 lei la 10.000 lei

      – pentru contribuabililii mijlocii: de la 2.500 lei la 5.000 lei

      – pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice: de la 1.000 lei la 2.500 lei.

        (art. LIX alin. (7) din Legea nr. 296/26.10.2023)

  Excepție: în perioada 1 ianuarie 31 martie 2024 nu se sancționează prevederile referitoare la termenul limită de transmitere a facturilor.

         (art. LIX alin. (8) din Legea nr. 296/26.10.2023)

– În situaţia în care sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcţional timp de minimum 24 de ore, obligaţia de transmitere se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului. Pentru această situaţie, facturile se transmit în mod obişnuit conform art. 319 din Codul fiscal, cu condiţia transmiterii ulterioare, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, a facturilor electronice emise. Perioadele de nefuncţionare a sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor.

         ( art. LXXI din O.U.G. nr. 115/14.12.2023)

Exemplarul original al facturii electronice se consideră a fi fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor.

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura.

– Referitor la disponibilitatea pentru descărcarea facturii electronice în sistemul RO

e-Factura, precizăm că fişierele corespunzătoare facturii electronice în format XML şi mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare 60 de zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi eliberate la cerere.

– În vederea transmiterii facturii trebuie să fiţi înregistraţi în Spiul Privat Virtual şi să vă autentificaţi pe portalul www.anaf.ro, prin accesarea butonului Autentificare cu certificat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.