Mai mulţi câmpulungeni reclamă faptul că nu există transparenţă în desfăşurarea activităţii administrative de pe plan local. Primul punct fiind legat de lipsa transparenţei în ceea priveşte proiectele de hotărâre puse în atenţia aleşilor locali.

În încercarea de a „sensibiliza”, în baza legilor în vigoare, autorităţile locale în a prezenta pe site-ul primăriei şi proiectele ce vor fi dezbătute în şedinţele Consiliului Local, reprezentanţii unei asociaţii muscelene au depus o adresă în atenţia primarului.

„Am depus la Registratura Primăriei municipiului Câmpulung o adresă în baza prevederilor statutului asociației noastre și la solicitarea locuitorilor din  municipiul nostru, pentru o administrare eficientă și o bună transparență în ceea ce privește proiectele și deciziile luate pentru comunitatea câmpulungeană. În ultimul timp membrii comunității noastre interesați în dezvoltarea municipiului au fost în imposibilitatea  de a lua la cunoștință de prioritățile și activitatea curentă a Consiliului Local și a Primăriei, în promovarea unor proiecte de interes local, accesarea de fonduri europene. Este nevoie de transparență în actul decizional.”, ne-a precizat preşedintele Asociaţiei Mișcarea Musceleană, mediatorul Ioan-Virgil Stuparu.

Către, Domnul Liviu Țâroiu, Primar al Municipiului Câmpulung,

ASOCIATIA MIȘCAREA MUSCELEANĂ, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, nonprofit cu sediul în Mun. Câmpulung, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54, jud. Argeş, vă roagă să luați în rezolvare următoarele propuneri:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru proiectele de hotărâri cât și pentru procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local există obligativitatea afișării la sediul Primăriei și pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale (art. 42 alin. 7 din textul de lege mai sus precizat). În baza prevederilor statutului asociației noastre și la solicitarea locuitorilor din  municipiul nostru, pentru o administrare eficientă și o bună transparență în ceea ce privește proiectele și deciziile luate pentru comunitatea câmpulungeană, propunem și vă rugăm să luați măsuri pentru publicarea pe pagina de internet a primăriei a următoarelor acte:

ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare;

proiectele de hotărâri  inițiate și supuse spre aprobare Consiliului Local împreună cu actele însoțitoare – note de fundamentare/rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul de specialitate al Consiliului Local, avizul de legalitate al secretarului ș.a.;

procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local;

hotărârile adoptate de Consiliul Local.

Arătăm că în ultimul timp membrii comunității noastre interesați în dezvoltarea municipiului au fost în imposibilitatea  de a lua la cunoștință de prioritățile și activitatea curentă a Consiliului Local și a Primăriei, în promovarea unor proiecte de interes local, accesarea de fonduri europene. Este nevoie de transparență în actul decizional. Din anul 2010 comunitatea noastră câmpulungeană a fost  privată de dreptul de a lua la cunoștință de modul cum sunt administrate fondurile bănești și bunurile  publice. Afișarea doar la sediul Primăriei a hotărârilor adoptate de Consiliului Local nu asigură o bună informare a tuturor cetățenilor, deoarece presupune deplasarea la sediul instituției în condițiile în care este vorba și de persoane vârstnice sau cu probleme locomotorii ori aflate la muncă. Primăria Câmpulung este printre puținele instituții care deși are o pagină de internet nu dă publicității documentele anterior menționate.

În raport de scopul și valorile promovate de Asociația Mișcarea Musceleană vă asigurăm de disponibilitatea noastră în susținerea și implementarea proiectelor de interes local și național, pentru dezvoltarea economică a municipiului și prosperitatea cetățenilor. Alăturat anexăm extras din statutul asociației.  Cu deosebit respect,  Preşedinte Ioan-Virgil Stuparu”.

 

1 COMENTARIU

  1. Greu, greu de tot …dar mai bine mai tarziu…..Acum luati-va o bere, sau , mai realist, un tir cu bere si asteptati sa se si intample la primarie ceea ce ati cerut perfect legal ….Asteptare placuta ! Cineva trebuie sa iasa la pensie ca sa se intample asta, nu pricepeti ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.