PSD pregăteşte un nou tun! RAJA Constanţa a pus ochii pe reţelele de apă şi canalizare ale Câmpulungului, iar sindicaliştii de la Edilul CGA se opun!

Sindicatul Liber Tratarea Apei şi Sindicatul Gospodarul, ambele din cadrul SC Edilul CGA SA, pentru prima dată în istoria locală îşi prezintă public nemulţumirile legate de ceea ce s-ar putea întâmpla cu unica societate prestatoare de servicii de apă şi canalizare din zona Muscelului. Totul pornind de la iniţiativa conducerii primăriei Câmpulung de a concesiona serviciile de furnizare apă și canalizare societății RAJA SA Constanța. Firmă din afara Câmpulungului, pusă numai pe profit substanţial din monopol pe apa distribuită unei majorităţi a populaţiei din România.

Rând pe rând firma RAJA (Regiei Autonome Judeţene de Apă) Constanţa, cu sprijinul nemijlocit al PSD, a reuşit să acapareze reţele de apă şi canalizare şi să-şi impună preţuri usturătoare în mai multe zone din ţară, totul sub masca derulării de investiţii importante.

La ora actuală, RAJA e cu ochii pe municipiul Câmpulung, care i-a şi aşternut covorul roşu pentru ca primarul Liviu Ţâroiu să-şi poată primi viitorii parteneri de „afaceri” cu banii statului sau cu fondurile europene.

Zvonul că după ce să o fie semnat şi parafat contractul de răscumpărare a acţiunilor (cu suma de 3.340.046,25 lei din bugetul local) deţinute de SC Financiar Urban SRL (31%) la SC Edilul CGA SA, urmează a se semna contract de concesiune pentru serviciile de furnizare apă și canalizare cu RAJA SA Constanța. Lucru ce ar putea duce la disponibilizarea unor oameni din cadrul SC Edilul CGA SA şi la mărirea preţurilor practicate în prezent de societate. Ba mai mult, oamenii ce vor rămâne să lucreze pentru RAJA Constanţa posibil să aibă parte şi de remuneraţii mult mai mici decât actual.

Totul este la nivel de zvon, însă fum nu iese niciodată fără foc, mai ales că primarul Liviu Ţâroiu se vrea pe marginea problemei pasând problema în curtea AGA a Edilul CGA SA. Din partea primăriei existând doar imaginea de faţadă a neimplicării într-o viitoare megaafacere.

Totuşi, o afacere ce s-ar putea face pe plan local, mai ales că există în sertarul Ordonanţei 28 suma de 15 milioane euro ce s-ar putea investi în reţeaua de la Câmpulung în conducta de aducţiune şi în staţia de epurare. Asta după ce s-au tras toate sforile la nivel naţional. Actual, depinzând numai de bunăvoinţa conducerii primăriei să întocmească documentaţia pentru accesarea fondurilor. Dar e mult mai simplu şi mai avantajos ca reţelele să treacă sub oblăduirea RAJA Constanţa şi să iasă şi profit pentru unii şi pentru alţii. În detrimentul populaţiei consumatoare!

În continuare vă prezentăm textul integral al nemulţumirii angajaţilor SC Edilul CGA SA, cu menţiunea că deja au început discuţiile dintre sindicalişti şi, încă, actuala conducere a societăţii câmpulungene.

„Sindicatul Liber Tratarea Apei

Sindicatul Gospodarul

Nr. 59/26.09.2017

Către

–         PREFECTURA  JUD.  ARGEȘ

–         PRIMĂRIA  MUN. CÂMPULUNG

–         CONSILIUL  LOCAL  AL  MUN. CÂMPULUNG

–         FEDERAȚIA  „ATU ROMÂNIA” BUCUREȘTI

Având în vedere intenția Primăriei Mun. Câmpulung de a concesiona serviciile de furnizare apă și canalizare societății RAJA S.A. Constanța, vă comunicăm următoarele:

–         S.C. EDILUL CGA S.A. are încheiat Contractul de concesiune nr. 5394/15.03.2000, AA nr. 1205/18.02.2015 cu Primăria Mun. Câmpulung, valabil până în data de 15.09.2022, respectându-se toate clauzele prevăzute în contract atât de către concesionar, cât și de concedent, neexistând motive de reziliere a acestuia;

–         S.C. EDILUL CGA S.A. a înregistrat profit anual, după cum  urmează:

o   anul 2014: 670.378 lei,

o   anul 2015: 554.259 lei,

o   anul 2016: 886.710 lei.

–         Concesionarea serviciilor de furnizare apă și canalizare către RAJA S.A. presupune fuzionarea prin absobție a S.C. EDILUL CGA S.A., numai că S.C. EDILUL CGA S.A. are încheiate contracte de concesiune pentru serviciile de apă-canal cu cinci dintre comunele limitrofe: Lerești, Valea Mare Pravăț, Schitu Golești, Bughea de Sus și Bughea de Jos (cu perspectivă com. Albeștii de Muscel), toate cu valabilitate pe mai mulți ani, neexistând probleme contractuale și, în consecință, considerăm că este obligatoriu acordul acestora în demersul de concesiune a serviciilor de apă-canal către RAJA S.A.

Vă prezentăm Lista contractelor de concesiune aflate în derulare:

Nr. crt. Contractul   Localitatea   Valabilitatea contractului

 1. Contract concesiune nr. 5394/15.03.2000, AA 1205/18.02.2015 Câmpulung Valabilitate: 15 ani, de la data 01.01.2000 Valabilitate 7 ani – 2022
 2. Contract concesiune nr. 177/22.07.2004 Bughea de Sus Valabilitate: 20 ani, de la data de 01.07.2004
 3. Contract concesiune nr. 353/08.02.2010 Bughea de Jos Valabilitate contract: 20 ani
 4. Contract concesiune nr. 10039 din 30.12.2011 Schitu Goleşti Valabilitate: 7 ani
 5. Contract concesiune nr. 4294 din 31.08.2012 AA nr.1/30.08.2016 Lereşti Valabilitate: 4 ani Valabilitate: 2 ani
 1. Contract concesiune nr. 5185 din 24.12.2013 Valea Mare Pravăţ Valabilitate: 7 ani

–         S.C. EDILUL CGA S.A. este operator licențiat (ANRSC clasa 2) pentru a presta serviciile la peste 50.000 de locuitori, cu licență de operare valabilă până la data de 27.02.2022, toate autorizațiile și certificările necesare funcționării;

–         Principalul obiectiv al S.C. EDILUL CGA S.A. a fost protejarea abonaților, astfel că, de-a lungul timpului, s-au făcut eforturi pentru menținerea la nivel scăzut a tarifelor. De altfel, acest lucru este cunoscut de dumneavoastră, deoarece, chiar dacă s-a obținut majorări de tarif justificate de la ANRSC, Consiliul Local Câmpulung nu a aprobat majorările, ținând cont de dificultățile în care se află populația. Nu știm de ce, ACUM, a-ți fi de acord cu tarifele practicate de RAJA?! Este știut la nivel de ramură că, la Câmpulung, S.C. EDILUL CGA S.A. practică aproape cele mai mici tarife din țară pentru serviciile furnizate, iar calitatea apei este foarte bună!!!

–         În toată aria de operare, RAJA S.A. percepe tarife unice pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prețurile practicate fiind următoarele:

o   apă – 4,46 lei/mc (TVA inclus),

o   canalizare – 4,32 lei/mc (TVA inclus),

În timp ce tarifele practicate de S.C. EDILUL CGA S.A. sunt:

o   apă – 3,02 lei/mc (TVA inclus),

o   canalizare – 2,70 lei/mc (TVA inclus);

–         Această măsură va afecta întreaga populație și agenții economici din mun. Câmpulung și comunele limitrofe, prin majorarea exagerată a prețurilor la apă și canal. În prezent, sunt înregistrate datorii foarte mari de la abonați (peste 3.000.000 lei), iar creșterea de tarif nu va duce decât la o împovărare și mai mare a cetățenilor, care sunt deja afectați de lipsa locurilor de muncă din zonă, ducând la o sărăcire și mai accentuată a acestora. Creșterea tarifelor va conduce la creșterea datoriilor, care va însemna, inevitabil, sistarea furnizării apei potabile la mult mai mulți cetățeni, lucru care va atrage după sine escaladarea nemulțumirilor în rândul populației;

–         În Contractul  Colectiv de Muncă al S.C. EDILUL  CGA S.A., înregistrat la ITM Argeș cu nr.127/23.12.2016, sunt prevăzute drepturi și obligații la un nivel superior față de drepturile și obligațiile prevăzute în C.C.M. al RAJA S.A., iar salariații S.C.  EDILUL CGA S.A. vor fi afectați în mod direct, prin pierderea unor drepturi salariale, și așa destul de modeste. În acest moment, peste 60% din personalul S.C. EDILUL CGA S.A. are salariul minim, deși este personal calificat, cu experiență mare în domeniul alimentării cu apă și canalizării, iar numărul de personal este în continuă scădere, prin pensionarea celor care întrunesc condițiile legale.

–         Art. 17 din C.C.M. nr. 127/2016 al S.C. EDILUL  CGA S.A. prevede: „În situația în care apar modificări în statutul societății, respectiv asocieri, fuziuni, preluări, cedări de activități, privatizări etc., acestea se vor face numai cu acordul sindicatelor, întrucât se modifică relațiile de muncă”

Grav este faptul că nu am fost nici măcar consultați, nicidecum demersurile pentru fuzionarea prin absorbție să se facă numai cu acordul sindicatelor!!!

Dacă nu se va respecta această prevedere în cazul concesiunii, ne vom adresa instanței de judecată pentru soluționarea cauzei.

În consecință, vă  rugăm, Domnule Primar al Mun. Câmpulung și stimați membri ai Consiliului Local al Mun. Câmpulung, să nu dați curs acestei concesiuni a serviciilor de apă-canal către RAJA SA decât în urma unei dezbateri publice, la care să participe:

 • Primarul și viceprimarul mun. Câmpulung;
 • Consilierii locali ai mun. Câmpulung;
 • Președinții și administratorii celor 63 de asociații de locatari /proprietari;
 • Primari, viceprimari, consilieri locali de la toate comunele limitrofe;
 • Oameni de afaceri;
 • Conducerea SC EDILUL CGA SA;
 • Sindicate și Federații sindicale;
 • Cetățeni ai mun. Câmpulung și comunelor limitrofe.

Iar pentru transparență totală, în prezența mass-media locale și centrale!

În urma acestor dezbateri, să  se organizeze, dacă se va cădea de acord, un referendum la nivel local pe această temă.

Domnule Primar, onorați aleși locali, dincolo de statutul de angajați ai S.C. EDILUL CGA S.A., vă rugam, ca și cetățeni ai municipiului care ne-am pus toată încrederea în bunele dumneavoastră intenții, să apărați cu demnitate și onoare interesele locale, să demonstrați că doriți binele nostru, al tuturor muscelenilor!

Dacă toată grija dumneavoastră este îndreptată spre realizarea infrastructurii și acesta ar fi motivul pentru care v-ați îndreptat privirile spre RAJA, vă rugăm să nu neglijați faptul că s-a primit sprijin guvernamental, prin Ordonanța nr. 28, că sunt firme argeșene care pot executa proiectele, iar dacă ar fi necesar să ne „aliem” cu cineva pentru a atinge aceste obiective, de ce să nu o facem în cadrul județului, astfel încât să realizăm un master plan, să gândim ceva unitar, să asigurăm o continuitate și o uniformitate în prestarea serviciilor?!

Cu considerație!

Membrii de sindicat din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A.

întruniți în ședința din data de 26.09.2017.”, se precizează în adresa sindicaliştilor transmisă către toate forurile de decizie locală şi judeţeană.

Punctul de vedere oficial al conducerii SC Edilul CGA SA:

Referitor la articolele apărute în unele publicaţii şi zvonuri în rândul locuitorilor Câmpulungului, facem câteva precizări necesare:

Conducere S.C. EDILUL CGA S.A nu decide asupra asocierii sau fuziunii cu un operator regional. Acest lucru îl decide Unitatea Administrativ Teritorială, dar numai în momentul în care devine acţionar unic al S.C. EDILUL CGA S.A. Cum acest lucru nu s-a întâmplat încă şi credem că este un proces de durată, considerăm că nu este oportun să discutăm acest subiect.

Un punct de vedere ne putem exprima şi vă putem asigura că suntem direct interesaţi şi vrem ca salariaţii societăţii să fie protejaţi şi. în acelaşi timp, locuitorii Câmpulungului să beneficieze de apă de bună calitate, la preţuri accesibile.

în momentul în care se va lua în discuţie o asociere sau fuziune sau orice altfel de lucru legat de societate, în urma unor discuţii cu reprezentanţii salariaţilor, vom avea un punci de vedere, care va fi cu siguranţă în interesul salariaţilor şi al locuitorilor Câmpulungului.

Conducerea SC Edilul CGA SA

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.