Proprietarii clădirilor monument au scutire la plata impozitului

Titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra clădirilorcladire 4 care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456, alin. 2, lit. a) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:
a) clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului trebuie să fie clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială, potrivit legii;
b) în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere;
c) la data depunerii cererii prin care solicită acordarea scutirii, contribuabilul nu are obligaţii de plată restante, inclusiv amenzi către bugetul local al municipiului Câmpulung.
Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:cladiri centru campulung 003
a) adeverinţă emisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Argeş, care să ateste calitatea de monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială, valabilă la data solicitării;

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Argeş
Piaţa Vasile Milea , nr.1,Piteşti, judeţul Argeş
Tel .0248.220.833, fax 0348.730.614
e-mail : contact@arges.djc.ro
b) declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;
c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile (în cazul în care imobilul este înscris în Cartea Funciară).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.