Primarul Ţâroiu şi-a angajat oameni care să-l distrugă! Un exemplu: Restaurarea monumentelor istorice de valoare excepțională făcută cu târnăcopul!

Datorită unor subalterni paraleli cu atribuțiile de serviciu sau total dezinteresaţi de ceea ce ar trebui să facă, primarul Liviu Țâroiu a ajuns în pragul distrugerii valorilor de patrimoniu cultural de interes național, „restaurând” cu târnăcopul clădirile centrale – monumente istorice de valoare excepțională.

Deși există un set stufos de legi ce reglementează foarte clar și cu sancțiuni grave orice greșeală cu privire la salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului, primăria municipiului Câmpulung a distrus ornamentele unei clădiri de patrimoniu… din „prea multă grijă pentru cetăţean”. Asta după ce, ani de zile, nimeni nu a văzut că parte din valorile istorice locale se dărâmă.

Şi totul numai că, nepăsarea, indiferenţa şi, posibil, neprofesionalismul unor persoane ce ar fi avut sarcina remunerată de la stat, pentru a se implica direct în ceea ce astăzi este o problemă gravă, a dus la punerea în pericol a câmpulungenilor prin desprinderea unor bucăţi din tencuiala sau din ornamentele clădirilor din centrul istoric – Câmpulung.

Cazul intervenţiei în „forţă” asupra fostului Hotel „Florian”, din zona Bulevardului „Pardon”, a ajuns subiect de scandal, pentru că la finele lunii februarie a.c. după ce proprietarii unui spaţiu comercial au sesizat pericolul „ploii cu bolovani”, primăria a trimis o echipă neprofesionistă (de la SPADPP), care a intervenit cu târnăcopul pentru a desprinde nu numai faţada clădirii, ci şi o parte dintre ornamente.

Scandalul „restaurare cu târnăcopul”, a avut sesizare la 112, a dus la apariţia unei petiţii în mediul online şi, mai nou, se pare, că are o plângere penală.

Acestea sunt doar o parte din acţiunile celor, din ce în ce mai puţini interesaţi şi conştienţi de valoarea arhitecturală a clădirilor istorice, care doresc ca municipiul Câmpulung să-şi recapete aerul boem şi magia de odinioară.

Este de menţionat că, cel puţin potrivit datelor de pe site-ul primăriei Câmpulung, una dintre persoanele care răspunde direct de probleme Compartimentului Urbanism, Control în Construcţii şi Amenajarea Teritoriului, respectiv şi de respectarea legilor cu privire la intervenţiile pe clădirile istorice şi de patrimoniu, este inspectorul Nicoleta Şerb, persoană angajată în primărie din toamna anului trecut şi fostă agent de brokeraj în asigurări.

Şi pentru a se înţelege de ce nu se poate interveni cu târnăcopul la o clădire din centrul istoric al Câmpulungului, din punct de vedere legal, restaurarea: este acțiunea de înaltă specializare prin care se restituie obiectului sau ansamblului forma originară și se restabilește unitatea potențială în respectul autenticității sale; Restaurarea include conservarea. Prin restaurare i se atribuie obiectului o funcțiune compatibilă.

Şi de prin legislaţie adunate:

Totodată, la data emiterii autorizațiilor de construcție sau de desființare, pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecție a acestora sau în zonele construite protejate, autoritățile emitente ale autorizațiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (Lege nr. 422/2001, art. 46(2)).

Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat(Lege nr. 422/2001, art. 45(2));

Primarul are următoarele atribuţii specifice:

 1. a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare;
 1. b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice;
 1. c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp Direcţia pentru Cultură și Patrimoniu Naţional judeţeană;
 1. d) asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu Direcţia pentru Cultură și Patrimoniu Naţional judeţeană, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar;
 1. e) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă Direcţia pentru Cultură și Patrimoniu Naţional judeţeană orice caz de nerespectare a legii;
 1. f) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice.(Lege nr. 422/2001, art. 47)

Ca la final să aducem în discuţie şi avantajele existenței în localitate a monumentelor istorice:

Avantaje financiare şi subvenţii:

 1. Prevederea în bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (MCPN) a unor alocaţii destinate finanţării sau cofinanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietate publică sau privată;
 1. Finanțarea restaurării unor monumente istorice prin Planul Național de Restaurare (ex. Cădirea Primăriei, azi Palatul Culturii și Biserica „Sf. Împărați” – Șubești din Câmpulung);
 1. Prevederea în bugetul Consiliului Judeţean şi al Consiliului Local a fondurilor necesare protecţiei monumentelor istorice;
 1. Acordarea cu prioritate pentru proprietarii care pun la dispoziţia publicului monumentele istorice pentru vizitare şi pentru programe de animare culturală, a unor sume din fondurile obținute din aplicarea taxei de timbru monumentelor istorice.
 1. Obținerea unui punctaj superior în evaluarea cererilor de finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Avantaje fiscale:

 1. Reducerea unor impozite şi taxe locale pentru proprietarii care realizează pe cheltuială proprie lucrări de Întreţinere, reparare, conservare, restaurare, precum şi acţiuni de animare culturală;

2.Scutirea proprietarilor de la plata impozitului pe clădirile monument istoric (cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi economice);

 1. Scutirea de la plata taxelor de timbru – În condiţiile prevăzute de lege;
 2. Scutirea de la plata taxei de autorizare a intervențiilor asupra monumentului istoric şi a clădirilor din zona de protecţie.

Sprijin ştiinţific:

 1. Sprijin ştiinţific şi tehnic de specialitate;
 2. Acoperirea parţială sau totală a costului studiilor, documentaţii lor tehnice, lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice de către autorităţile publice centrale sau locale.  Prestigiu:                                                                                                                  1.Monumentele istorice constituie cel mai important element patrimonial al unei colectivități, indiferent de tipul de proprietate al acestora;
 1. Monumentele istorice formează simbolul sau marca unei localități;

3.Calitatea de monument istoric se marchează printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe monumentul istoric, în cazul Sitului urban „Orașul istoric Câmpulung”, la intrările în zona protejată.

Dezvoltare socio-economică a comunității:

 1. Monumentele constituie un important element al identității culturale a comunităților.

Prestigiul pe care acestea îl oferă devine un punct de atracție, care, valorificat și susținut prin intermediul serviciilor, contribuie la dezvoltarea turismului cultural și la dezvoltarea economiei locale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.