Pentru prima dată, la Câmpulung se are în vedere acordarea burselor școlare după Lege! Își vor primi elevii câmpulungeni și bursele restante?

Conform unui proiect de hotărâre ce se regăsește pe ordinea de zi a ședinței de mâine, 28 decembrie 2021, se dorește ca din anul școlar 2021 – 2022 bursele școlare să fie acordate conform Legii, ci nu după cum o interpretează factorii locali la mâna cărora stau documentațiile de acordare a acestora.

Deși bursele pe primul semestru al anului școlar în curs s-au dat deja elevilor din Câmpulung, pe masa consilierilor locali proiectul de hotărâre de abia a apărut astăzi, 27 decembrie a.c., pentru a fi votat în ședința de mâine, 28 decembrie 2021.

CLICK AICI PENTRU PROIECTUL DE HOTARÂRE!!!

Pentru prima dată în ultimii ani, la nivel de Câmpulung, în proiectul pentru acordarea burselor școlare se ține cont de Lege și se are în vedere acordarea burselor școlare lunar, nu anual cum s-a făcut până în prezent, deși Legea Educației prevedea clar că bursele se acordă lunar.

Ca un scurt istoric putem spune că în anii trecuți ”generozitatea” pesedistului Liviu Țâroiu a fost dublată de Elena Lăsconi, însă ambii primari ai Câmpulungului au călcat în picioare Legea Educației Naționale oferindu-le elevilor burse ”în rate”, diferențiate și mult diminuate.

Indolență, ignoranță sau indiferență?

Deși de la Guvern s-a a alocat o sumă astronomică cu destinația burse pentru anul școlar 2020 – 2021, o bună parte dintre elevii câmpulungeni au primit doar o parte din ceea ce li se cuvenea de drept!

Diferențele au fost făcute de la o unitate de învățământ la alta, deși toți elevii câmpulungeni indiferent de școală trebuiau să primească aceeași sumă de minim 100 lei pentru fiecare lună de școală, în medie 800 lei pentru întreg anul școlar 2020 – 2021.

De ani de zile, la Câmpulung au existat veșnice probleme cu banii pentru acordarea burselor școlare, iar contabilii de la anumite școli au privat copiii de un drept legal făcând calcule pe lângă textul de Lege sau cu interpretarea acesteia ori, pur și simplu, din inconvenientul de a întocmi documentații și a solicita alocarea sumelor exacte. Cert fiind că sute de elevi câmpulungeni nu au primit integral bursele ce li se cuveneau de drept, conform legislației în vigoare, deși bani au existat mai ales atunci când vorbim de viramente, provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. Fără a mai pune în calcul sumele prinse în bugetul local al municipiului pentru acordarea acestora, sume modice acordate conform hotărârii aleșilor locali anual, ci nu lunar așa cum prevede Legea.

În loc de Motto:

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 – Art. 82. – (1) ”Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.”

Scurt istoric pentru a fi înțeleasă mai bine situația și a se vedea modul în care autoritățile locale au tratat copiii, deși permanent lasă să se înțeleagă ce preocupați sunt de soarta acestora:

În urmă cu trei ani, în data de 17 decembrie 2018, aleșii locali de la acea vreme au decis, la inițiativa fostului primar Liviu Țâroiu, să modifice sintagma ”lună” cu sintagma ”an” în HCL-ul privind acordarea burselor pentru elevii câmpulungeni. Acest lucru a fost posibil, pentru că articolul 82 alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată în august 2018, a lăsat loc modificărilor fiind specificat că ”elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social”.

În pofida faptului că, în 13 iunie 2019, și că Legea Educației a suferit alte modificări (în textul articolului 82 alin.1 se specifica negru pe alb că ”elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social”), șeful executivului din acea perioadă și-a menținut mult prea prețioasa sintagmă ”an”, elevii beneficiind în continuare de ”generozitatea” social – democraților prin primirea acelorași modice burse ce porneau de la 5 lei pe lună, respectiv 50 lei pe anul de studiu al unui elev cu media generală 8.50 și nota 10 la purtare.

Din luna iunie a anului 2019 și până în prezent, articolul 82 alin.1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată și în 2021, nu a mai suferit modificări, iar textul prevede foarte clar că elevii trebuie să beneficieze de burse lunar, ci nu anual așa cum s-a decis și prin HCL nr. 146 din 14.12.2020. Primarul Elena Lăsconi a inițiat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate de la bugetul local al municipiului Câmpulung pentru anul școlar 2020 – 2021, iar consilierii locali au fost de acord cu dublarea sumelor cuprinse de 50 lei până la 400 lei ANUAL în funcție de media generală, dar cu încălcarea Legii Educației prin menținerea sintagmei ”an”, nu ca în Lege ”lună”.

Actual:

Și de parcă cuantumul penibil al burselor nu ar fi fost îndeajuns, în cursul ultimilor ani, dar și actual, elevii și-au primit ”în rate” modicele burse de la bugetul local, stabilite a se acorda anual, deși, așa cum am mai precizat, erau chiar și de 50 lei/an școlar pentru un elev. Cazuri în care elevii au primit și câte 5, 10 sau 15 lei plus ceva diferențe sporadice. Sume numite ”restanțe” din motive întemeiate cum că: ”nu are primăria bani”, dar îndeajuns să se și piardă calculul final.  Ba și mai mult să se ridice semne de întrebare vizavi de diferențele neprimite de elevi.

Nu vom continua acum istoricul burselor din perioada vechii conduceri a Primăriei Câmpulung, ci vom încerca să facem o succintă prezentare a situației pe ultimul an școlar 2020 – 2021 pornind de la două hotărâri, una de Guvern și alta a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung. Hotărâri în baza cărora elevii din Câmpulung ar fi trebuit să primească, de la bugetul de stat (din sume defalcate din TVA), burse de minim 100 de lei pentru fiecare lună de școală, cu mențiunea că beneficiarii de burse sociale ar fi trebuit să primească pentru întreg anul școlar (cu vacanțele incluse în calcul). În același timp, elevii mai beneficiau și de bursele acordate prin HCL, acele burse date cu țârâita.

Mai exact:

–           Prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1064 din data 4 decembrie 2020, cu intrare în vigoare din data de 8 decembrie 2020, s-a aprobat cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, pentru anul şcolar 2020-2021. * vezi HG atașat!!!

Textul Hotărârii de Guvern, cuvânt cu cuvânt, nu lasă loc nici unei interpretări așa cum s-a întâmplat la Câmpulung, unde bursele au fost acordate diferențiat în funcție de calculele făcute de către contabilii fiecărei unități de învățământ. Și asta din cauza faptului că HG-ul face trimitere la articole de Lege și nu dă citate, și nici model de calcul.

Menționăm, chiar dacă ne repetăm, că Legea Educației actualizată, reactualizată și para actualizată prevede că elevii ”beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social”, pentru întregul an școlar 2020 – 2021. Și cu toate că o parte dintre contabilii de la unele unități de învățământ din municipiul Câmpulung au calculat și acordat sumele așa cum specifică legea, alții au susținut că nu puteau să dea banii retroactiv pe an calendaristic ”de teama Curții de Conturi”, privând copiii de un drept al lor, mai precis de bursele aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2020. Bineînțeles că încălcând și prevederile legale ale HG nr. 1064 din data 4 decembrie 2020 sau posibil fără a parcurge și textul Notei de Fundamentare a HG mai înainte precizată.

Și ca să fim și mai exacți, subliniem că la începutul acestei luni, decembrie a.c., de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, prin vocea economistului Mariana Ușurelu, ni s-a precizat că fiecare elev cu media generală de peste 8.50 și media 10 la purtare, precum și elevii beneficiari de burse sociale, trebuiau să primească suma de minim 100 lei pentru fiecare lună de școală. Cu mențiunea (repetitivă) că elevii beneficiari de burse sociale trebuiau să primească bursa și pe lunile de vacanță. Pentru a veni și cu înscrisuri ”mură-n gură”, care să convingă contabilii că au greșit calculele, am solicitat Ministerul Educației să ne pună la dispoziție, la liniuță, textul de Lege care nicidecum nu este unul ce trebuie interpretat după cine știe ce calcule sau interese.

Revenind la sume putem spune că bani au fost suficienți sau dacă mai erau necesari se puteau solicita rectificări pentru a fi acordate bursele integral și fără a fi diferențiate între o instituție școlară și alta, așa cum s-a întâmplat la Câmpulung.

 

Mai exact:

–           Banii necesari acordării acestor burse – minimul de 100 lei pentru fiecare elev bursier, au fost virați de IȘJ Argeș către UAT Câmpulung la finele lunii aprilie 2021.

–           Suma virată și provenită din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobată anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie a fost de 2.121.000 lei.

–           Mai mult de atât, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung a aprobat prin HCL nr. 146 din 14.12.2020 numărul și cuantumul burselor școlare acordate din bugetul local pentru anul școlar 2020 – 2021.

Prin respectiva HCL, actualul primar Elena Lăsconi și actualul Consiliu Local, obligați de HG nr. 1064 din data 4 decembrie 2020, au dublat bursele pe care le primeau elevii cu medii mai mari de 8.50, tot cu sintagma ”anual”. * vezi HCL atașat!!!

–           Bursele votate de aleșii câmpulungenilor în decembrie 2020 și sumele alocate de la bugetul local, respectiv 550.160 lei pentru un număr de 2777 elevi bursieri, pe criterii de notare se regăsesc în textul HCL nr. 146 din 14.12.2020.

–           Interesant că la finele lunii trecute, Inspectoratul Școlar Argeș a solicitat conducerii fiecărei școli câmpulungene să transmită până în dimineața zilei de 25.11.2021 un raport privind stadiul achitării burselor elevilor, burse finanțate prin Consiliul Local din sume defalcate din TVA. Atrăgând atenția că până la sfârșitul anului în curs există obligația de fi achitate integral bursele, inclusiv pentru luna decembrie 2021. În caz de neaducere la îndeplinire ”se va interpreta drept gravă deficiență managerială”.

În acest caz, în care directorii și contabilii școlilor au transmis că au acordat integral bursele până la finele anului 2021, ce putem spune de restanțele existente la bursele din primul semestru al anului școlar 2020 – 2021?

Pe această cale, și în numele a zeci de părinți nemulțumiți, care au citit Legea și consideră că le-a fost luat un drept al copiilor, solicităm Inspectoratului Școlar Argeș:

  • Să verifice modul în care au fost acordate bursele în cadrul școlilor din municipiul Câmpulung;
  • Să răspundă public de ce sute de elevi nu și-au primit integral bursele acordate prin Hotărâre de Guvern;
  • Să se motiveze de ce Consiliul Local al Municipiului Câmpulung nu a ținut cont de articolul 82 alin. 1 din Legea Educației și a acordat bursele anual;
  • Să se comunice de ce unii copii au luat mai mult, alții mai puțin, în funcție de instituția de învățământ, în condițiile în care pentru anul școlar 2020 – 2021 fiecare elev cu media generală peste 8.50 trebuia să primească aceeași sumă (minim 800 lei);
  • Nu în ultimul rând, rugăm să se comunice public cine se face vinovat de întreaga situație?

La final facem precizarea că sunt câțiva părinți care și-au exprimat dorința de a da în judecată statul român, în speță și IȘJ Argeș, pentru faptul că ”își bate joc de copii” punându-i în situații delicate. În situația în care sunt elevi de aproape nota 10 care au luat mai puțin decât un elev cu nota 8.50 de la o altă școală din aceeași localitate.

Este o situație în care nu numai cei ce ne conduc, dar și reprezentanții instituțiilor de învățământ tratează cu superficialitate dreptul copiilor de a beneficia de burse în condițiile Legii. Vorbind de aleșii locali putem spune că, la acest final de an, de abia acum au luat în calcul discutarea în cadrul Consiliului Local a situației burselor școlare pe anul școlar 2021 – 2022, deși în unele școli deja s-au dat bursele pentru primul semestru.

Subliniem că există sute de copii pentru care aceste sume de minim 100 lei lunar, chiar și cele modice aprobate prin HCL, contează, deși aceste sume posibil să reprezinte doar simplu mărunțiș pentru cei ce decid cine și cât trebuie să primească.

Rămâne, totuși, de văzut ce se va întâmpla cu diferențele pe care mulți dintre elevi nu le-au primit pentru anul de învățământ 2020 – 2021! Ca să nu mai punem în calcul și anii trecuți, când sute de elevi câmpulungeni au fost privați de un drept legal printr-o interpretare a Legii după bunul plac al celor în baza cărora stă punerea în aplicare a legislației în vigoare!

Răspusul primit de ziarul nostru de la Ministerul Educației: 

”Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 178/BCC/17.12.2021, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1), (2) şi (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.

(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului

(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.”

În temeiul prevederilor articolului unic din H.G. nr. 1064/2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 – 2021:

(1) În anul şcolar 2020 – 2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.

(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.

    (3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”

Precizăm că pentru anul școlar 2020-2021, prin Nota MEC nr. 7.030/DGIP/20.10.2020, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare să transmită date cu privire la numărul de potențiali beneficiari ai fiecărui tip de bursă școlară, fiind menționat modul de raportare al acestora, iar sumele alocate prin Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 au avut în vedere estimările privind numărul elevilor beneficiari pentru cele 4 categorii de burse, comunicate de ISJ, ca răspuns la nota MEC.

Astfel, estimările privind numărul elevilor beneficiari pentru cele 4 categorii de burse se realizează la nivelul unităților de învățământ.

Totodată, entitățile care trebuie să aibă evidența numărului real de beneficiari de burse școlare sunt unitățile de învățământ.

În baza atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, Ministerul Educației monitorizează, prin inspectoratele școlare, modul de implementare a programelor sociale, centralizează și analizează datele primite în vederea fundamentării deciziilor următoare.

Conform prevederilor legale menționate mai sus, precizăm că bursele elevilor pentru anul școlar 2020-2021 s-au acordat lunar, în cuantum minim de 100 lei. (n. red. la Câmpulung au fost acordate numai la unele dintre unitățile de învățământ la altele numai parțial)

De asemenea, acordarea burselor școlare este un proces decis la nivelul unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.