Anul acesta este pentru a patra oară când Primăria municipiului Câmpulung încearcă să găsească şef pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Prin intermediul Agenţie Naţionale a Funcţionarilor Publici, concurs pentru acest loc s-a mai ţinut pe 13 martie, 12 iunie şi 8 septembrie 2017.

De această dată, termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Ca şi la precedentele examinări, concursul constă în două probe: testarea cunoştinţelor PC şi testul grilă, ambele urmând a se derula pe 6 decembrie 2017.

Condiţiile de participare la concurs au fost păstrate ca la anterioarele examene: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramurile: Ştiinţe Economice, Ştiinţe Juridice, Matematică, Informatică, Ingineria Sistemelor, Calculatoarelor şi Tehnologia Informaţiilor, Ştiinţe Administrative – specializările Administraţie Publică sau Administraţie Europeană; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul Administraţiei Publice, Management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani; cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.

Candidaţilor le vor fi verificate cunoştinţele din bibliografia de concurs: Legea 215/2001, republicata, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 188/1999 Republicată (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 7/2004 Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; OG 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; OUG 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare; HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; Legea 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; HG 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; HG 801/2016, pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor cu caracter personal cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; Legea 117/2006, pentru modificarea şi completarea Legii 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; OG 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 287/2009, Republicată, privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare – de la art. 34 până la art. 186 şi de la art. 258 până la art. 512; HG 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; HG 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; Legea 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here