Marţi, la Câmpulung, şedinţă de Consiliu Local printr-o platformă online de videoconferință!

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.03.2020, orele 16.00, ședința ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 31.03.2020:

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară din data de 27.02.2020 și proces verbal şedință extraordinară din data de 10.03.2020);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul curent;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Câmpulung;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 și preluarea Bazinului Municipal de Înot;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL CGA SA pentru anul 2020;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2019;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui spațiu medical situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12, județul Argeș;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public, înregistrarea în contabilitate și darea în administrarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC EDILUL CGA SA;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Piețe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L.;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajarea Piața Primăriei Câmpulung, județul Argeș”;

Inițiator : Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe anul 2019;
 2. Discuții privind probleme de interes local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.