Marţi, 29 decembrie 2020 – Ultima şedinţă a Consiliului Local din acest an!

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.12.2020, orele 17.00, şedinţă ce se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, după caz.

Anexa la Dispoziţia nr. 666 din 23.12.2020

Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.12.2020

 1. Prezentarea şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare (proces verbal şedinţă ordinară din data de 26.11.2020, proces verbal şedinţă extraordinară din data de 14.12.2020 şi proces verbal şedinţă extraordinară din data de 212.2020);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificare a bugetului local pe anul 2020 ;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului

Câmpulung la data de 18.12.2020;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţii comerciale şi terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de chirie de societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele de teren ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcţii provizorii (garaje, copertine )

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele de teren ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, ocupate de căi de acces de către persoane fizice;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer instituită prin HCL nr. 98 din 28.12.2016, pentru anul 2021.

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 40 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.8L, în vederea edificării unei construcţii aferente proprietăţii personale a dr. Popa Cornel Gheorghe;

 Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3,6 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. G-ral Grigore Grecescu, nr. 20, în vederea edificării unei scări de acces din exterior la apartamentul proprietate personală a d-lui Stoica Daniel Viorel;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 6,58 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. G. Toîrceanu, nr.2 , pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a d-lor Pîslaru Nicolae şi Pîslaru Geta.

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 9,43 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. George Topârceanu, nr.6 , pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a d-lor Răileanu Ioan-Sorin şi Răileanu Elena-Cristina.

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor sociale, locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr.16/28.07.2016 şi completată prin Dispoziţiile nr.688/16.08.2016 şi nr.829/03.08.2017

          Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre privind corectarea erorii de redactare din cuprinsul Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.151/14.12.2020 cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuinţele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi darea în administrare instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scăderii din evidenţele contabile şi din evidenţa  instituţiilor publice care le-au avut în administrare;

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea subvenţionării de la bugetul local a taxei de salubritate  pentru persoanele care au beneficiat de scutire conform H.C.L. nr.98/2016

Iniţiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Discuţii cu privire la probleme de interes local.

 SĂRBĂTORI FERICITE!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.