Dacă până în vara anului trecut, consilierii locali nu aveau obligativitatea, sub aspectul sancţionării, de a depune rapoarte de activitate, din vara anului 2019, printr-o Ordonanţă de Urgenţă aleşii locali şi judeţeni sunt obligaţi să depună rapoarte de activitate, să aibă zile de audienţe şi să organizeze întâlniri cu cetăţenii.

Mulţi vor spune că au avut activitate, că audienţele le-au oferit în stradă şi că întâlnirile cu cetăţenii au avut, şi ele loc, în perioada târgurilor, când existau mai mulţi câmpulungeni adunaţi la un loc.

Pe scurt şi foarte legal, potrivit articolului 225 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 (dată în 3 iulie 2019) privind Codul Administrativ există obligativitatea ca orice ales local să depună un raport de activitate, raport pe care doar primarul şi doi – trei consilieri câmpulungeni l-au depus până în prezent. Ca să nu mai precizăm şi faptul că în anii anteriori, în afară de primar, aproape toţi consilierii „au uitat” că cel puţin din punct de vedere moral trebuie să depună un raport de activitate care să fie public.

Pentru consilierii locali care nu cunosc modificările legale cu privire la obligaţiile pe care le au, le facem cunoscut textul de lege:

OUG nr. 57/2019 – Art. 225: Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.    (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.    (3) Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale. Fiecare preşedinte al consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii deliberative un raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale.

(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

În scurt timp vă vom prezenta şi activitatea unora dintre aleşii locali, dar nu activitatea la care se referă legile în vigoare, ci cea strict legată de întortocheatele căi prin care a fost încălcată Legea sau cum au găsit portiţa care le-a dat posibilitatea să folosească funcţia în propriul avantaj.

Consilierii care nu au depus rapoartele de activitate riscă să fie sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 1000 şi 5000 lei, conform articolului 241 din aceeaşi ordonanţă.

„OUG nr. 57/2019 – Art. 241 – Contravenţii şi sancţiuni

  • Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

… … …

  1. d) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;

… … …

2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.    (3) Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii.

(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.