Joi, 28 decembrie a.c. consilierii locali câmpulungeni se vor întâlni în cadrul ultimei şedinţe ordinare din acest an, pentru a discuta pe marginea de 15 proiecte de hotărâre.

„Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 28.12.2017, ora 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind categoriile de tarife şi taxe   practicate de S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind accesul gratuit pe anul 2018 al cetățenilor municipiului Câmpulung la Ansamblul Monumental al Mausoleului Eroilor de la Mateiaș.
 3.   Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului denumit Incubatorul de afaceri, situat în perimetrul parcului Kretzulescu.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii  al Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea, actualizarea H.C.L.nr.49/31 05 2017 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018, a procedurilor şi criteriilor de acordare a scutirilor/reducerilor de impozite/taxe pentru clădiri şi terenuri.
 6. Proiect de hotărâre privind Contul de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 15.12.2017.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea preţului de vânzare al apartamentului şi cotelor indivize aferente acestuia, apartament  situat în Municipiul Câmpulung, strada G-ral C. Simonescu,  nr. 5, bloc 8, scara C, etaj 4,ap. 28.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea, actualizarea sau completarea, după caz, a  anexei la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 pentru atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi darea în administrare instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.
 9. Proiect de hotărâre privind Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cât şi din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a  persoanelor al Municipiului Câmpulung şi a Serviciului public de asistenţă socială pentru anul 2018.
 10. Proiect de hotărâre privind structura reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019 în municipiul Câmpulung.
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora, începând cu data de 01.01.2018
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Câmpulung, punctul „Loturi”.
 1. Proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung. Străzile: Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi, Leculeşti, Livadiei, Chilii şi Ion Ţicăloiu”.
 2. Proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „Extindere reţele canalizare menajeră pe străzi din municipiul Câmpulung (C-tin Brâncoveanu,  Petre Ţuţea,Valea Bărbuşii , Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii).
 3. Proiect de hotărâre privind  indicatorii  tehnico – economici ai investiţiei „ Extindere reţea de apă pe str. Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii”.
 1. Diverse”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.