Kretzulescu a murit, trăiască Kretzulescu! Primăria Câmpulung obligată să restituie Ministerului Dezvoltării aproape 2 milioane de euro

Marţi, 26 iulie 2016, consilierii locali câmpulungeni au decis în mod oficial ca sumeleBai Kretzulescu (1) cheltuite, şi care au fost venite de la Uniunea Europeană, pentru megaproiectul Kretzulescu să fie date înapoi.

Pe scurt, eşecul Kretzulescu seacă bugetul local al municipiului Câmpulung de 8.162.592,19 lei, bani ce au fost cheltuiţi pentru „defrişarea Grădinii Publice Merci”, pe lămpi de iluminat (la 12.840 lei bucata fără TVA şi montaj) şi pe mobilier stradal, ceva asfalt şi tone de borduri.

Peste 8 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro) risipite pe un vis ce a dus în cele din urmă la ceea ce se specula de la bun început, dBai Kretzulescue când firma Grup Corint Alba Iulia a demarat lucrările într-un haos total şi cu lipsă de responsabilitate.

Astfel, proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex Parc Kretzulescu” e mort în aproape de a fi incinerat, iar cenuşa aruncată pe Râul Târgului.

Cu toate acestea, autorităţile locale sunt cât se poate de optimiste şi vor ca imediat după ce contratul, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, va fi reziliat să se revină asupra ideii de a  se continua proiectul cu fonduri locale. În acest sens vor fi întocmite noi documentaţii tehnice „pe obiective distincte, ce pot funcţiona independent, luând în considerare importanţa lor pentru comuproiect kretzulescu 1nitate şi capacitatea bugetului local de a disponibiliza sume în acest scop, astfel: Grădina Publică (dotări: echipamente fântână arteziană, loc de joacă); Parcul Kretzulescu; Clădire Băi Kretzulescu; Bulevardul Pardon; Străzile Negru Vodă şi N. Leonard”, se arată într-un raport al primăriei Câmpulung.

În continuare vă prezentăm justificarea oficială a primăriei Câmpulung cu privire la eşecul Kretzulescu, dar şi anexa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de rezilierea Contractului de finanţare.

„RAPORT

 

Prin prezentul raport înştiinţăm Consiliul Local al Municipiului Campulung în legătură cu Gradina Publica MerciDecizia nr.65/28.06.2016 de reziliere unilaterală a Contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011, prin care Autoritatea de Management pentru POR a acordat finanţare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex Parc Kretzulescu”, transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin adresa nr.63857/08.07.2016, înregistrată la Primăria municipiului Câmpulung cu nr.20820/14.07.2016.

Posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de finanţare de către MDRAP, este prevăzută la art.20, alin.(5) din contractul de finanţare.

Motivul invocat de MDRAP pentru rezilierea contractului de finanţare, este acela că proiectul nu a fost finalizat în perioada de implemeGradina Publica Merci (1)ntare de 54 luni, respectiv până la data de 06.12.2015.

La data de 06.12.2015, stadiul de realizare a lucrărilor în cadrul proiectului era de 23,9%.

Conform Instrucţiunii AMPOR nr.144/2015, perioada de implementare a proiectului mai putea fi prelungită până cel mult la data de 30.06.2016.

Pentru lucrările rămase de executat trebuia organizată o nouă procedută de licitaţie, astfel că proiectul nu putea fi finalizat până la 30.06.2016, motiv pentru care nu s-a mai solicitat prelungirea contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011.

Prin Decizia de reziliere unilaterală a contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011, în baza art.20, alin.(5), teza a doua, se solicită restituirea în întregime a sumelor primite în cadrul contractului de finanţare, după cum urmează:kretzulescu gradina publica aprilie 2015

Prefinanţare:     2.357.238,28 lei

Rambursare:     835.437,07 lei (B.S.); 3.453.471,04 lei (FEDR); 1.516.445,80 lei (TVA)

Total debit datorat: 8.162.592,19 lei

De asemenea, conform art.14, alin.(12) din contractul de finanţare, comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AMPOR, sunt în sarcina Beneficiarului (Municipiul Câmpulung).

În Decizia de reziliere unilaterală a contractului de finanţare, în baza art.20, alin.(5) coroborat cu art.14 din contractul de finanţare, se menţionează că restituirea sumelor trebuie făcută în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care s-a comunicat Decizia de reziliere, sub sancţiunea calculării dobânzilor de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plăţii efective, conform art.14, alin.(13) din contractul de finanţare.

            Pentru recuperarea sumelor pierdute ca urmare a nefinalizării lucrărilor, zădărnicirii predării de către constructor a lucrărilor executate asGradina Publica Merci (2)tfel încât să poată fi reluată licitaţia pentru lucrările rămase de executat în scopul finalizării acestora şi încadrării în perioada de implementare a proiectului, Municipiul Câmpulung s-a îndreptat în instanţă împotriva constructorului Asocierea S.C. GRUP CORINT S.A. – lider şi S.C. HARBAU S.R.L. – asociat, procesul fiind în derulare.

Având în vedere cele prezentate mai sus:

  1. Solicităm Consiliului Local al Municipiului Câmpulung să ia act de Decizia nr.65/28.06.2016 de reziliere unilaterală de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a Contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011 pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex Parc Kretzulescu”, prezentată în copie la prezentul raport.
  2. Supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Campulung:campulung martie 2015 kretzulescu

2.1. Restituirea sumelor primite în cadrul contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011, conform art.2, alin.(1) din Decizia nr.65/28.06.2016 şi a tuturor comisioanelor bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AMPOR.

2.2. Municipiul Câmpulung va contesta în conformitate cu prevederile art.11 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3. Renunţarea la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiuluiproiect kretzulescu 1 Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex Parc Kretzulescu” în forma în care a fost elaborat, întocmirea documentaţiilor tehnice pe obiective distincte, ce pot funcţiona independent, luând în considerare importanţa lor pentru comunitate şi capacitatea bugetului local de a disponibiliza sume în acest scop, astfel:

Grădina Publică (dotări: echipamente fântână arteziană, loc de joacă)

Parcul Kretzulescu

Clădire Băi Kretzulescu

Bulevardul Pardon

Străzile Negru Vodă şi N. Leonard

Anexăm în copie Decizia nr.65/28.06.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi gradina publica merci kretzulescuAdministraţiei Publice, de rezilierea Contractului de finanţare nr.1700/06.06.2011.

Descarcă de aici Decizia Ministerului ce vizează proiectul Kretzulescu

AVIZAT,

Şef Serviciu Buget Contabilitate Ec. Roxana Bragă

Servicul Juridic, Jr. Emiliea Ilie

Compartiment Investiţii-Achiziţii, Sorin Bălăşcan”.

2 COMENTARII

  1. Sa fim mult mai atenti, zic, inca de la prima fraza…. Si sa nu luam orice, oricand drept.. ”’E BUNA”’ Prima fraza din articol ” Marţi, 24 iulie 2016” NU AZI NU E 24 IULIE 2016… e usor de verificat in calendar.. CU RESTUL, MAI GREU :))

    • Domnule George Berevoianu, scuze pentru eroare! Regretabila, dar nu majora! Mi-as fi dorit ca eroarea sa fie cifra pe care trebuie sa o returneze primaria din banul public, aveti dreptate este 26 iulie … insa asa cum toti ne-am obisnuit ne impiedicam de firul de praf si nu vedem muntele … De aceea s-a si ajuns aici, ca sa nu spun ca e specific unora dintre noi sa comentam ce altii isi asuma, dar sa plecam capul in fata celor ce ne conduc si care nu-si asuma nici una dintre greseli.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.