Joi, şedinţă de Consiliu Local!

În data de 27.06.2019, orele 16.00, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung este convocat în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi :

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară 30.05.2019 și proces verbal ședință extraordinară 18.06.2019);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și Ordinului nr. 611/138/127/2019;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Devizului general al investiției după încheierea contractului de execuție lucrări ,,Reabilitare pod Șoseaua Națională din Municipiul Câmpulung, județul Argeș” conform prevederilor OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și Ordinului nr. 611/138/127/2019;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE (linia apei) în Municipiul Câmpulung”;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8, alin. 2 din Ordinul nr. 1851/2013, pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA STATIEI DE EPURARE (linia apei) în Municipiul Câmpulung”;
 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanțare realizare obiectiv de investiție „Bloc locuințe sociale” – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a spațiilor disponibile din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12 aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru desfășurarea de activități medicale și / sau conexe actului medical;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în strada Negru Vodă, nr. 107, județul Argeș;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare teren în suprafață de 285 mp, situat în Municipiul Câmpulung, punctul CENTRALĂ TERMICĂ VIŞOI III – strada George Topîrceanu, județul Argeș;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării prețurilor / tarifelor la apă potabilă şi canalizare – epurare care se furnizează / prestează de SC EDILUL CGA SA Câmpulung;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri de colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populație și agenți economici în Municipiul Câmpulung;
 12. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.