Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.11.2018, orele 15.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare (proces verbal şedinţă ordinară 31.10.2018, proces verbal şedinţă extraordinară 19.11.2018);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 85;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Grai Dragalina, nr. 6D;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 164;
 6. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publica a unor spaţii situate la parterul Blocului Central al Spitalului Municipal Câmpulung;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea prin act adiţional a contractelor de închiriere pentru suprafeţele de terenuri ce aparţin domeniul public si privat al Municipiului Câmpulung, ocupat de construcţii provizorii si cu alte destinaţii (garaje, copertine, cai de acces);
 8. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere si stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuinţele ANL, aflate in administrarea Municipiului Câmpulung;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local, şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea unor clauze contractuale precum si prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale atribuite persoanelor fizice;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare imobil situat în Municipiul Câmpulung, Mărăşti, nr. 19B;
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare racordare sistem de alimentare cu apă a satului Loturi, comuna Schitu Goleşti la reţeaua magistrală de apă a Municipiului Câmpulung;
 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere directă a unui teren situat în str. Nicolae Iorga, nr. 23;
 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare de principiu schimb de imobile – spaţii cu destinaţia de locuit aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpulung cu locuinţe echivalente aflate pe raza Municipiului Câmpulung;
 15. Proiect de hotărâre cu privire la numirea prin transfer a doamnei Braga Roxana – Măria în funcţia de şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş;
 16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare prelungire Contract de concesiune a serviciului de transport public local de călători;
 17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;
 18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al SC EDILUL CGA SA;
 19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC EDILUL CGA SA;
 20. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.