Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 20.12.2018, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi :

 1. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (proces verbal şedinţă ordinară 29.11.2018);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 13.12.2018;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 6 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 10 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la acordare scutire la plata impozitului/taxei peentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform art. 456, alin. (2), lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), litera x);
 6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 59 / 30.05.2018;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din Ambulatoriul de Specialitate către Casa Judeţeană de Pensii Argeş;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora, începând cu data de 01.01.2019;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare contract de închiriere dintre Municipiul Câmpulung şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spaţiu situat în strada Negru Vodă, nr. 124, bl A9, sc. B, judeţul Argeş;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la modificare cuantum taxă de colectare, transport şi depozitare gunoi începând cu 01.01.2019;
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spaţiu din incinta Ambulatoriului de Specialitate pentru activităţi medicale şi activităţi conexe actului medical;
 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare schimbare destinaţie locuinţă situată în Municipiul Câmpulung, str. Gruiului, nr. 49, bl. S3, sc. A, et. 1, ap. 5 din locuinţă de serviciu în locuinţă convenabilă;
 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare tarif pentru transport local de călători;
 15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Câmpulung;
 16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare modificare şi suplimentare stat de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;
 17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung;
 18. Proiect de hotărâre cu privire la categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2019;
 19. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.