Consiliul Local al Municipiului Câmpulung este convocat în ședință ordinară pe luna în curs pentru data de 23 februarie a.c., ora 17.00.

Ordinea de zi a ședinței are șapte puncte printre care se regăsește și proiectul de hotărâre privind preluarea fostului Cinematograf BALADA (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. România-Film în domeniul public al Municipiului Câmpulung și administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung. 

Proiectul ordinii de zi:

  1. Prezentare și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2023, proces verbal al ședinței extraordinare din data de 13.02.2023, proces verbal al ședinței extraordinare – convocarea de îndată – din data de 16.02.2023);
  2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general al Municipiului Câmpulung;
  3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării Cinematografului BALADA (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. România-Film în domeniul public al Municipiului Câmpulung și administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung;
  4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaționale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpulung și în serviciile publice subordonate acestora, începând cu luna februarie 2023;
  5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al municipiului Câmpulung pentru anul 2023;
  6. Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Nae Leonard nr. 6, bloc A10, parter, spațiu comercial 3, județul Argeș, compus din construcție cu destinație de spațiu comercial, cu suprafața utilă de 74,80 mp, identificată cu număr cadastral 80384-C1–U50 și teren având suprafața totală de 25,81 mp. din care (i) teren indiviz cu suprafața de 14,37 mp aferent construcției, parte din terenul situat în municipiul Câmpulung, str. Nae Leonard ( fostă Nicu Leonard ) nr.6, județul Argeș, cu suprafața de totală de 2,323 mp. înscris în Cartea Funciară nr. 80384 ( nr. CF vechi 746) a municipiului Câmpulung, identificat cu nr. cadastral 80384 ( nr. cadastral vechi 239 ), și (ii) teren exclusiv aferent construcției, cu suprafața de 11,44 mp;
  7. Discuții cu privire la probleme de interes local.

Convocator – 23.02.2023          Punctul 2           Punctul 3                               

                                                   Punctul 5           Punctul 6

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.