Din acest an impozitul pe clădiri este diferenţiat! Proprietarii care nu depun declaraţiile în termen riscă să plătească taxe cu până la 20 de ori mai mari

Începând cu anul 2016, impozitul pe clădiri va fi determinat în funcţie de cladire 4destinaţia clădirii : rezidenţială, mixtă şi nerezidenţială.
Astfel,
A) Pentru clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice, (clădiri folosite doar pentru locuit, şi unde nu se află nici un sediu sau punct de lucru al unei societăţi, sediu sau punct de lucru al unei persoane fizice autorizate, cabinete medicale individuale, etc.) şi clădirile-anexă, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, cota stabilită prin
hotărâri ale consiliilor locale.
Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimata în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă pe mp corespunzătoare.
Proprietarii acestor clădiri NU au obligaţia depunerii unei declaraţii. cladire campulung
B) Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice (clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, comerciale, de agrement, de cult, de cultură, de educaţie, financiar bancare, sociale, sportive, turistice, de sănătate (orice altă activitate diferită de cea de locuit, etc.), impozitul se va calcula, începând cu anul 2016, prin aplicarea unei cote de 0,2 – 1,3%, stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale, asupra valorii: rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.
Atenţie! Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% şi se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidenţiale.cladire 3
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Până la data de 31 martie 2016, proprietarii acestor clădiri au obligaţia depunerii unei declaraţii Model 2016 ITL- aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069, din 22 decembrie 2015, publicat în MO nr.972/29.12.2015, însoţită de documentele (mai sus menţionate) din care se poate identifica valoarea clădirii.
Nedepunerea declaraţiei şi a documentelor justificative până la data 31.03.2016 va conduce la un calcul a impozitului pe clădiri cu o cota de 2% aplicată valorii impozabile determinate ca pentru clădirile rezidenţiale.
ATENŢIE : impozitul poate fi mai mare de 10 ori ! cladire 1
Depunerea peste termen a declaraţiei şi a documentelor justificative va produce efecte referitor la calculul impozitului începând cu 01.01.2017 , în sensul în care impozitul pe clădiri va fi determinat prin aplicarea cotei mai mici asupra valorii rezultată din raportul de evaluare din anul 2017, pentru anul 2016 impozitul determinându-se, aşa cum s-a arătat mai sus, prin aplicarea cotei de 2%.
C) Pentru clădirile cu destinaţie mixtă (folosite atât în scop nerezidenţial, cât şi rezidenţial), impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosita în scop nerezidenţial. În cazul acestor tipuri de clădiri se pot identifica 2 situaţii:
I. Cazul în care se cunosc suprafeţele afectate celor 2 tipuri de activităţi, respectiv, rezidenţială şi nerezidenţială.
Astfel se pot identifica doua tipuri de clădiri cu destinaţie mixtă:
1. Clădirile proprietatea persoanelor fizice unde îşi are sediul o societate, asociaţie, fundaţie, o persoană fizică autorizată, cabinet medical, etc., dar care nu desfăşoară nici o activitate în locaţia respectivă, făcând dovada inactivităţii sau a desfăşurării activităţii în alte locaţii.cladire 2
Pentru aceste proprietăţi persoana fizica proprietara ARE OBLIGAŢIA depunerii unei declaraţii Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069, din 22 decembrie 2015, publicat în MO nr.972/29.12.2015, până la data de 31.03.2016, precum şi a documentelor justificative care susţin afirmaţiile de inactivitate sau desfăşurarea a activităţii în alte locaţii.
În cazul de faţă impozitul va fi calculat ca şi pentru o clădire rezidenţială aplicându-se cota de 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile .
Nedepunerea declaraţiei până la 31.03.2016 va conduce la calculul impozitului cu o cotă de 2% (ATENŢIE : impozitul poate fi de până la 20 ori mai mare !) aplicată valorii impozabile pentru întreaga suprafaţă.
Depunerea peste termenul de 31.03.2016 va produce efecte referitor la calculul impozitului începând cu 01.01.2017.
2. Clădirile proprietatea persoanelor fizice unde îşi are sediul o societate, asociaţie, fundaţie, o persoană fizică autorizată, cabinet medical, etc., şi unde se desfăşoară atât activitate rezidenţială, cât şi o activitate diferită de cea rezidenţială.fostul aro de sus
Pentru aceste proprietăţi persoana fizica proprietara ARE OBLIGAŢIA depunerii unei declaraţii Model 2016 ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015 pana la data de 31.03.2016.
În situaţia de faţă cu condiţia depunerii şi a raportului de evaluare în cazul în care clădirea este dobândită sau construită în mai mult de 5 ani, impozitul va fi calculat prin însumarea impozitelor calculate în funcţie de suprafeţele alocate activităţilor rezidenţiale, respectiv nerezidenţiale prin aplicarea cotelor de 0,08% – 0,2%, respectiv 0,2 – 1,3%.
Nedepunerea declaraţiei şi a raportului de evaluare până la 31.03.2016 va conduce la calculul impozitului cu o cotă de 2% aplicată valorii impozabile pentru întreaga suprafaţă. Depunerea peste termenul de 31.03.2016 va produce efecte referitor la calculul impozitului începând cu 01.01.2017.
II. Cazul în care cele două tipuri de suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct. Astfel, impozitul se va datora ca şi pentru clădirile: rezidenţiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal şi nu se desfăşoară nici o activitate economică; nerezidenţiale daca este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.cladire 5
Prin urmare obligativitatea depunerii declaraţiei Model 2016-ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015, revine doar persoanelor fizice care deţin in proprietate clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţială şi nu tuturor proprietarilor de clădiri.
De asemenea, obligativitatea depunerii declaraţiilor până la aceeaşi dată, revine deopotrivă tuturor persoanelor juridice care deţin în proprietate clădiri indiferent de destinaţia acestora.
Anexa Model 2016_ ITL_001

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.