Aleşii câmpulungenilor vor stabili astăzi, joi, 28 septembrie a.c., dacă municipiul Câmpulung va încheia un acord de cooperare cu Asociaţia CHINARO pentru ca elevii din şcolile gimnaziale şi cele liceale să poată avea parte de extinderea educaţiei prin învăţarea limbii chineze.

Iată ce se spune în raportul întocmit de primărie privind încheierea acordului dintre Municipiul Câmpulung şi Asociaţia CHINARO, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii automat a acestuia pe o perioadă de încă 2 (doi) ani, dacă nici una dintre părţi nu solicită rezilierea lui:

„Prin adresa Asociaţiei de Prietenie CHINARO nr. 59/19.09.2017 şi înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung cu nr. 27974/19.09.2017, Asociaţia ne propune încheierea unui Acord de Cooperare privind implementarea unor activităţi adresate elevilor de liceu şi şcoli gimnaziale de pe raza Municipiului Câmpulung în vederea studierii vocaţionale a limbii şi culturii chineze, ca alternativă educaţională viabilă în dezvoltarea personală a tinerilor, adaptat realităţilor socio-economice din acest moment.

Limba chineză va fi predată de către profesori nativi, absolvenţi ai Beijing Language and Culture University, iar suportul de curs este asigurat de către Institutul Confucius Sibiu, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” şi Asociaţia CHINARO. În acest sens Asociaţia are încheiat un Acord Cadru de Cooperare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş încheiat în data de 14.09.2017 şi un Acord de Cooperare încheiat de Asociaţie cu Institutul Confucius din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria Municipiului Piteşti în data de 05.08.2015. Fiecare Acord are o perioadă de valabilitate 2 ani, iar la expirarea perioadei, acordul se prelungeşte automat pe o perioadă de încă 2 ani dacă nici una dintre părţi nu solicită rezilierea lui.

Obiectivul acordului constă în intensificarea cunoaşterii interculturale româno-chineze prin furnizarea de suport de către Asociaţia CHINARO, cu sprijinul Institutului Confucius din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, pentru activităţi educaţionale şi culturale, pentru învăţarea şi cunoaşterea limbii şi culturii chineze, ca alternativă educaţională pentru elevii de liceu şi nivel gimnazial, din şcolile de pe raza municipiului Câmpulung.  Acest proiect contribuie la promovarea reciprocă de imagine şi interese prin stabilirea de contacte la nivel administrativ, economic şi instituţional cu partea chineză.

Asociaţia CHINARO se obligă:

–  să promoveze activitatea acordului pe toate canalele sale relaţionale si parteneriale;

– să respecte obiectul prezentului acord şi prin acţiunile sale să nu aducă atingere imaginii şi activităţii Primăriei;

– să sprijine buna organizare şi desfăşurare a activităţilor derulate în baza prezentului acord;

– să informeze Primăria Municipiului Câmpulung despre intenţiile şi proiectele aflate în lucru, despre organizarea sau participarea la evenimente, să primească şi să distribuie materialele informative şi alte materiale primite de la partener  participanţior la evenimente;

– să pună la dispozitie, în concordanţă cu posibilităţile şi cerinţele, baza materială şi logistica necesară derulării în bune condiţii a proiectelor comune.

Municipiul Câmpulung se obligă:

–  să respecte obiectul prezentului acord şi prin acţiunile sale să nu aducă atingere imaginii şi activităţii Asociaţiei;

–  să primească şi să distribuie materialele informative şi alte materiale primite de la Asociaţie, participanţior la evenimente şi membrilor asociaţiei;

– să susţină, în concordanţă cu posibilităţile sale şi cerinţele acordului,  derularea în bune condiţii a proiectelor comune.

Durata acordului va fi de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii, automat, a acestuia pe o perioadă de încă 2 (doi) ani dacă nici una dintre părţi nu solicită rezilierea lui.

Acordul de Cooperare nu implică nicio contribuţie financiară din partea Municipiului

Câmpulung.

Faţă de cele mai sus menţionate supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:

–           Acordul de Cooperare ce se va încheia între Municipiul Câmpulung şi Asociaţia CHINARO

pe perioada de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii automat a acestuia pe o perioadă de încă 2 (doi) ani dacă nici una dintre părţi nu solicită rezilierea lui;

–           împuternicirea primarului Municipiului Câmpulung să semneze Acordul de Cooperare.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.