Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.01.2024, orele 17.00, şedinţă ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Câmpulung cu participare fizică şi/sau mijloace de comunicare electronică.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 31.01.2024

  1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare (proces verbal şedinţă ordinară din data de 28.12.2023, proces verbal ședință extraordinară din data de 08.01.2024 şi proces verbal ședință extraordinară din data de 19.01.2024);
  2. Proiect de hotărâre privind categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu 01.02.2024;

Inițiator Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate de SC EDILUL CGA SA: Inițiator Primarul Municipiului Câmpulung
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL CGA SA pentru anul 2024, până la 17.03.2024, data expirării contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare; Inițiator Primarul Municipiului Câmpulung
  3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 29.11.2023 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea prețului de vânzare al apartamentului şi a cotelor indivize aferente acestuia, apartament situat în Municipiul Câmpulung, strada Şoseaua Națională, nr. 169, bloc A3, scara A, et. parter, ap. 1, județul Argeş;

Inițiator Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale Theodor Aman”:

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului/examenului de management la Muzeul Municipal Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Prezentarea Raportului privind activitatea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în anul 2023;
  1. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2023;

10.Discuții cu privire la probleme de interes local.

Dispoziție convocare 31 01 2024

Punctul 2        Punctul 3        Punctul 4        Punctul 6        Punctul 7      Punctul 8          Punctul 9

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.