*  Primăria Municipiului Câmpulung, aduce la cunoștința contribuabililor că până la data de 02.04.2018 se pot achita impozitele și taxele datorate bugetului local aferente primului semestru fără majorări de întârziere.

       Totodată, reamintim ca, atât contribuabilii persoane fizice, cât și contribuabilii persoane juridice care achită integral până la data de 02.04.2018, debitele aferente anului fiscal 2018, debite provenite din impozite pe clădiri, teren și mijloace de transport, beneficiază de o bonificație de 10% pentru plata integrală  a impozitelor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 2 din data de 05.01.2018.

                    După această dată, se calculează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune  de lună, începând  cu ziua imediat următoare  termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

    *  Începând cu anul  2018, proprietarii imobilelor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice nerenovate vor plăti impozit, scutirea nu se mai acordă titularilor dreptului de proprietate care nu îşi îngrijesc proprietatea.

      Aşadar, proprietarii imobilelor monument istoric care nu au renovat/reabilitat faţadele acestora conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi cele care folosesc clădirea pentru activităţi economice, vor plăti impozit.

    * Referitor la solicitările de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren (scutiri şi/sau reduceri) conform legii, respectiv,  art.456, alin(1),464(1),469(1) pentru anul 2018:

      – Persoanele care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2017 a anului fiscal anterior şi care sunt depuse până la data de 31.03.2018 inclusiv, pot beneficia de scutire începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal.

  * Cu privire la  impozitul pe clădiri nerezidenţiale facem următoarele precizări:

 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea  persoanelor fizice şi a persoanelor  juridice, care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se va plăti un impozit majorat astfel:

– pentru persoanele fizice, impozitul pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii clădirii;

  – pentru persoanele juridice, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 7.5% (5% + 2,5% cota adiţională) asupra valorii impozabile a clădirii;

     Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele  de evaluare şi reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă.

     În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare  se depun în copie ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv 02.04.2018.

Primar,                                    Director executiv,                Şef Serviciu,

Ioan Liviu Ţâroiu                  Violeta IARCA                    Lucreţia MITOI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.