Joi, 31 ianuarie 2019, la ora 16.00, va avea loc prima şedinţă ordinară pe anul în curs. Consilierii locali vor pune în discuţie zece proiecte de hotărâre şi vor asculta trei rapoarte de activitate întocmite de servicii din subordinea primăriei Câmpulung.

„DISPOZIŢIA nr. 29 din 25.01.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în şedinţă ordinară în data de 31.01.2019, orele 16.00.

Primarul Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş;

Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la convocarea consiliului local în şedinţă ordinară;

În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Articol unic : – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.01.2019, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi :

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară 20.12.2018 și proces verbal ședință de îndată 08.01.2019);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea clauzelor contractuale și prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și SC EDILUL CGA SA, având ca obiect administrarea în bune condiții a obiectivului de interes public @Bazinul Municipal de Înot”;
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 1 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente;
 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini pentru închirierea spațiului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă, nr. 121A, bl. A9, sc. B;
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în Municipiul Câmpulung, str. Republicii, nr. 20 – 22, județul Argeș;
 6. Proiect de hotărâre cu privire la modificare Regulament privind încasarea taxei speciale de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere aprobate prin HCL nr. 98 / 2016;
 7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat Primarului Municipiului Câmpulung în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în fața instanțelor judecătorești în dosarele nr. 5712/109/2018 și nr. 5279/109/2018;
 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung;
 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Câmpulung;
 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2019;
 11. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2018;
 12. Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială Câmpulung;
 13. Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpulung;
 14. Diverse.

Primar Ioan Liviu Țâroiu

Avizat pentru legalitate,

Secretar Ramona SIMION”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.