Câmpulung – Joi ședință a Consiliului Local!

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, în ședinţă ordinară în data de 28.10.2021, orele 17.00, ședința ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din data de 28.10.2021

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 ;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea scutirilor de la plată a majorărilor și penalităților de întârziere aferente creanțelor bugetare restante provenind din neplata la termen a impozitelor și  taxelor  locale, datorate bugetului local al  Municipiului Câmpulung de către contribuabili persoane fizice;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2022 ;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung ;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la  inventarierea locurilor de parcare, pentru folosință  în parcările de domiciliu, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere  a contractelor de închiriere;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețului de pornire pentru închiriere prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în Municipiul Câmpulung, strada Nicu Leonard ;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Modernizare străzi Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Calea Târgoviștei, Strada Izvorului, Strada Valea Furnicii – SF și alte studii aferente obiectivului”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de canalizare pe străzile Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Calea Târgoviștei, Strada Izvorului, Strada Valea Furnicii – SF și alte studii aferente obiectivului„;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de alimentare cu apă pe străzile Calea Târgoviștei și Valea Româneștilor – SF și alte studii aferente obiectivului„;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la Rectificarea bugetului local pe anul 2021 ;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea poziției nr. 1908 din Anexa nr. 3 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 pentru atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeş;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Comisiei pentru negocierea prețului de cumpărare a cotei părți din imobilul Casa de Cultură „Tudor Mușatescu” a cărui proprietar este;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Municipiului Câmpulung a imobilelor clădiri C1 + C2 și a terenului în suprafață de 886 mp. înscrise in CF.81816 Câmpulung și identificate conform Anexei nr.1 și a Planului de amplasament și delimitare a imobilului conform Anexei nr.2 , parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, imobil ce a fost trecut din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Municipiului Câmpulung in baza H.C.J. nr.167 din 12.07.2021.

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  Punctul 1               Punctul 2                          Punctul 3                     Punctul 4         

  Punctul 5              Punctul 4 modificat           Punctul 7                     Punctul 8          

  Punctul 9              Punctul 10                          Punctul 11                  Punctul 13                                  

  Punctul 10 modificat

  PV sedinta 19.10.2021

  Suplimentare ordine de zi

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.