UAT Câmpulung, prin Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţa că familiile defavorizate pot beneficia de un tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

  • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
  • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
  • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial

În perioada 31.08.2020 – 08.09.2020, de luni – vineri între orele 08:30 – 12:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung din strada Matei Basarab, nr.66, se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajati din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial definiți astfel:

1. a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar – copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

2. b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial – copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 – 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară;

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Câmpulung,
  • să facă dovada înscrierii copilului la școală sau grădiniţă;
  • să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit a )si b) de mai sus.

Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, și pentru beneficiarii legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, aflați în evidența DAS Câmpulung, acest sprijin se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art.4 alin (5) din OUG 133/2020, aceste persoane având obligația să depuna cererea și dovada înscrierii copilului la gradiniță/școală pentru anul 2020-2021.

Ceilalți posibili beneficiari, care nu sunt în evidența DAS, depun odată cu cererea și documentele doveditoare privind componența familiei, precum și cele doveditoare ale veniturilor nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020.

Cererea poate fi descărcată de pe Site-ul Primăriei municipiului Câmpulung.

– pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar (grădiniță) – venitul net lunar / membru de familie de până la 283 de lei, inclusiv,

– pentru copiii din învăţământul de stat primar și gimnazial – venitul net lunar/ membru de familie de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie.

Sunt acceptate și solicitările depuse în perioada 15.09.2020 – 21.09.2020, de luni – vineri între orele 08.30 – 12.00, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

· Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii);

· Adeverință de la unitatea de învățământ cu specificația formei de învățămînt de stat la care este înscris elevul (preşcolar/primar/gimnazial);

· Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate (burse, venituri din arendă, chirii,etc), aferente lunii iulie 2020;

Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0248-531890 sau la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpulung str. Matei Basarab, nr. 66.

CLICK AICI pentru model de cerere! 

 

PUBLICITATE ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.