Joi, 09 februarie 2017, la oral 16.00, aleşii municipali sunt convocaţi pentru o şedinţă extraordinară ce are pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre.

Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cotă de TVA de 19% şi aprobarea cofinanţării pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în cadrul proiectului „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, după actualizarea TVA cu 19%.

„RAPORT, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cotă de TVA de 19% şi aprobarea cofinanţării pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în cadrul proiectului „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, după actualizarea TVA cu 19%

Conform Contractului de Finanţare nr.901/37408 încheiat în decembrie 2016 între Municipiul Câmpulung şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, s-a alocat o finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), aprobat prin OUG nr.28/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

            Pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”:

  1. prin HCL nr.13/15.02.2016, a fost aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici
  2. prin HCL nr.90/06.12.2016, s-a aprobat cofinanţarea proiectului în valoare de 100.062,20 lei cu TVA, din care:

76.239,89 lei cu TVA, valoare decontată până la data adoptării hotărârii şi

23.822,31 lei cu TVA, cofinanţare rămasă de alocat pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 privind aprobarea PNDL

În conformitate cu art.291 alin.(1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Ca urmare a modificării Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin adresa nr.2657/17.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung cu nr.2560/27.01.2017, solicită să se transmită următoarele documente actualizate:

– Anexa nr.3 la Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013 republicat cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând datele modificate ca urmare a schimbării cotei de TVA la 19%

– devizul general actualizat cu noua cotă de TVA de 19% pentru lucrările rămase de executat

– hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, după actualizarea TVA cu 19%

– hotărârea consiliului local de asigurare a finanţării de la bugetul local (cofinanţării) pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea cotei de TVA cu 19%

Conform Devizului general actualizat cu noua cotă TVA de 19%, valoarea totală a investiţiei este de: 2.575.742 lei inclusiv TVA, din care construcţii-montaj (C+M) 2.394.812 lei inclusiv TVA.

Din această valoare, cofinanţarea totală din bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, este de 99.950,20 lei cu TVA, din care s-a decontat, atât în anul 2015 cât şi în anul 2016, suma de 76.239,89 lei cu TVA, reprezentând contravaloarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi taxelor pentru obţinerea de avize. Cofinanţarea rămasă, necesară de alocat din fonduri de la bugetul local este de 23.710,31  lei cu TVA, urmând ca valoarea de 2.475.791,80 lei cu TVA, să fie alocată prin transferuri de la bugetul de stat în baza OUG nr. 28/2013, conform Contractului de finanţare nr.901/37408 încheiat în decembrie 2016 între Municipiul Câmpulung şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să supuneţi spre dezbatere, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, următoarele propuneri:

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, reprezentând noua valoare a investiţiei, conform Devizului general actualizat cu TVA 19%, astfel:

  1. a) Valoarea totală a investiţiei (INV) este de: 2.575,742 mii lei inclusiv TVA, din care construcţii-

    montaj (C+M) 2.394.812 mii lei inclusiv TVA

  1. c) Capacităţile fizice aprobate prin HCL nr.13/15.02.2016 nu se modifică.

Aprobarea cofinanţării proiectului ,,Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, după actualizarea Devizului general, prin aplicarea cotei TVA de 19%, în valoare totală de 99.950,20 lei cu TVA, din care:

76.239,89 lei cu TVA, valoare decontată până la data adoptării prezentei hotărâri;

23.710,31 lei cu TVA, cofinanţare rămasă de alocat pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.”, se arată în raportul întocmit şi semnat de şefa Direcţiei Economice şi Fiscale, director executiv Violeta Iarca şi reprezentantul Compartiment Investiţii – Achiziţii, Sorin Bălăşcan.

ANEXELE PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE!  

Deviz general 1 febr Canalizare Carpati Ticaloiu

Anexa 3 1 febr canalizare Carpati Ticaloiu

Adresa 7552 MDRAP 1 febr

Adresa 2560 MDRAP 1 febr DISPOZITIE 227-06.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.