Aducem la cunoştinţa contribuabililor care beneficiază de Serviciul Local de Salubritate al Municipiului Câmpulung că prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, taxă ce se încasează începând cu 01.02.2017, la casieria primăriei.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/lună/persoană, iar plătitori sunt persoanele fizice care deţin locuinţe/case de vacanţă în Câmpulung şi beneficiază de serviciul de colectare, transport şi depozitare, care au avut sau nu încheiat un contract de prestări servicii cu SC Financiar Urban SRL.
Taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer, se instituie începând cu data de 01.01.2017 în baza declaraţiei de impunere depusă de contribuabil până în data de 31.03.2017.
În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere obligaţia de plată a taxei va fi stabilită din oficiu.
Taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer se plăteşte trimestrial astfel:

pentru trimestrul I – termen de plată 31.03.2017;

pentru trimestrul II – termen de plată 30.06.2017;

pentru trimestrul III – termen de plată 30.09.2017;

pentru trimestrul IV – termen de plată 20.12.2017.

Pentru neachitarea taxei taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer la termenele scadente de plată, contribuabilii datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 1% pe lună, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare a termenului scadent, până la data achitării sumei datorate inclusiv.
Plata taxei se poate face la casieria instituţiei, atât în numerar, cât şi prin intermediul cardurilor bancare.
Taxa specială de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer nu se datorează de către :
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
Scutirea se acordă persoanelor în cauză, după ce depun declaraţia de impunere, însoţită de documentele care dovedesc una din situaţiile de mai sus.
Refuzul contribuabililor de a se prezenta la sediul organul fiscal, în vederea depunerii declaraţiei privind stabilirea taxei speciale de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer de salubrizare, se sancţionează cu amendă, conform prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Modelul declaraţiei de impunere se regăseşte anexat prezentului comunicat şi se depune la registratura instituţiei.

 Declaratie de impunere

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.