La final de an, Consiliul Judeţean Argeş a făcut o prezentare a stadiului celor mai importante proiecte implementate.

„Potrivit celor mai recente date privind Lista proiectelor contractate, la data de 30.09.2018, județul Argeș s-a clasat pe primul loc în contractarea de proiecte pe fonduri europene nerambursabile, din cele șapte județe care aparțin Regiunii Sud –  Muntenia,  și pe locul al treilea la nivel național.”, cel puţin aşa descrie Consiliul Judeţean absorbţia de fonduri pentru dezvoltarea Argeşului.

Potrivit listei transmise de principala instituţie argeşeană sunt, în total, 14 proiecte cu o valoare totală de 320.872.628,03 lei, respectiv 70.303.275,33 euro:

–        7 proiecte contractate (172.283.753,59 lei/ 38.361.430,75 euro)

–        2 proiecte în contractare ( 8.766.764,88 lei/ 1.881.926,18 euro)

–        5 proiecte în evaluare (139.822.109,56 lei/ 30.059.918,40 euro)

De asemenea, Consiliul Județean Argeș are în implementare 9 proiecte finanțate prin PNDL II 2017-2020 (Valoarea totală  – peste 140 de milioane de lei).

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE, CONTRACTARE ŞI EVALUARE AVÂND CA SURSĂ DE FINANŢARE  FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 2014 – 2020

 1. MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOIEŞTI, JUD. ARGEŞ

Valoare proiect: 82.687.293,84 lei (18.304.988,45 euro)

Stadiu: A fost semnat contractul de proiectare. Documentația tehnico-economică s-a înaintat în data de 09.11.2018, aceasta fiind în curs de verificare de către echipa de proiect și verificatorul de proiect.

 1. RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER – CUMPĂNA”- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Valoare proiect: 19.571.115,55 lei (4.417.859 euro)

Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică

 1. RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ – CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Valoare proiect: 21.462.319,75 lei (4.844.767 euro)

Stadiu: Proiectare si execuţie – încărcat în SEAP cu data limită de depunere a ofertelor 21.12.2018.

 1. CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA CETĂȚII POENARI ARGEȘ

Valoare proiect: 10.772.936,09 lei (2.431.813,76 euro)

Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică

 1. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI DE RECUPERARE BRĂDET

Valoare proiect: 3.333.577,50 lei (737.974,29 euro)

Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR OFERITE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ PRIN EXTINDEREA INSTRUMENTELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU PREVEDERILE SCAP

Valoare proiect: 604.024,32 lei (129.897,70 euro )

Stadiu: contract încheiat

 1. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITEŞTI – PIAŢA VASILE MILEA, NR. 1, JUDEŢUL ARGEŞ

Valoare proiect: 33.852.486,54 lei (7.494.130,55 euro)

Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică

 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚELOR ARGEȘ, TELEORMAN ȘI CĂLĂRAȘI

Valoare proiect: 2.552.222,84 lei (547.875,42 euro)

Stadiu: In contractare –  M.D.R.A.P – A.M. (Autoritatea de Management)

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN JUDEȚELE ARGEȘ, TELEORMAN ȘI CĂLĂRAȘI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ

Valoare proiect: 6.214.542,04 lei (1.334.050,76 euro)

Stadiu: În contractare – M.D.R.A.P – A.M. (Autoritatea de Management)

 1. EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI

Valoare proiect: 3.430.123,52 lei (751.116,45 euro)

Stadiu: Evaluare tehnico-financiară – ADR Sud-Muntenia/ O.I. (Organism Intermediar)

 1. EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTA SPITAL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  PITEȘTI

Valoare proiect: 10.422.816,26 lei (2.286.708,26 euro)

Stadiu: Evaluare tehnico-financiară – ADR Sud-Muntenia

 1. MODERNIZARE DJ 503 LIM. JUD. DAMBOVITA – SLOBOZIA – ROCIU – OARJA – CATANELE, KM 98+000 – 140+034, L = 42,034 KM

Valoare proiect:  99.818.008,40 lei (21.401.210 euro)

Stadiu: Evaluare tehnico-financiara – ADR Sud-Muntenia

 1. EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI

13.443.259,46 lei (2.889.470,06 euro)

Stadiu: Evaluare capacitate administrativa si eligibilitate – ADR Sud-Muntenia

 1. EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEȘTI

Valoare proiect:  12.707.901,92 lei  (2.731.413,63 euro)

Stadiu: Evaluare capacitate administrativa si eligibilitate – ADR Sud-Muntenia

 Obiective de investiții finanțate prin PNDL II 2017 – 2020

 1. Pod pe DJ 731B Samara –Babana-Cocu,Km 3+964 peste pârâul Vârtej, L=24 M,in comuna Babana

Valoarea totala a investiţiei este de 2.956.770 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 2.814.988,61lei.

În execuție, stadiul actual al lucrărilor este de 70%;

 1. Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti

După aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Judeţean a trecerii din domeniul public in domeniul privat a podului vechi, se va obţine Autorizaţia de Desfiinţare pod vechi.

După obţinerea Autorizaţiei de Desfiinţare pod vechi vor fi înaintate la Compartimentul Achiziţii caietul de sarcini şi referatul de necesitate întocmite de către Direcţia Tehnică, în vederea demarării procedurii de execuţie lucrări.

Ø  Valoarea totală a investiţiei este de 4.491.230 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 4.179.600 lei.

 1. Pod pe DJ 741 Piteşti – Valea Mare – Făgetu – Mioveni, km 2+060 peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), oraş Ştefăneşti

După aprobarea prin Hotărâre  de Consiliu Judeţean a trecerii din domeniul public în domeniul privat a podului vechi se va obţine Autorizaţia de Desfiinţare pod vechi.

După obţinerea Autorizaţiei de Desfiinţare pod vechi vor fi înaintate la Compartimentul Achiziţii caietul de sarcini şi referatul de necesitate întocmite de către Direcţia Tehnică, în vederea demarării procedurii de execuţie lucrări.

Ø  Valoarea totala a investiţiei este de 2.796.920 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 2.309.920 lei.

 1. Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului

În prezent este în derulare procedura de achiziţie publică a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică.

Valoarea totală a investiţiei este de 12.351.800  lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 10.908.830 lei.

 1. Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu
 • Derulare Procedura de achiziţie publică de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea Proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.
 • Valoarea totală a investiţiei este de 10.812.349 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL – 10.442.549 lei.
 1. Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca

Ø  stadiul actual: Procedura de achiziţie publica de lucrări în derulare.

Ø  Valoarea totală a investiţiei este de 14.779.218 lei.

 1. Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, km 17+753 – 20+253,

L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare)

Ø  Derulare Procedura de achiziție publică de lucrări.

Ø  Valoarea totală a investiţiei este de 10.111.010 lei

 1. Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696

Ø  stadiul actual: procedura achiziţie publică de lucrări în derulare;

Ø  Valoarea totală a investiţiei este de 4.759.759,48 lei

 1. Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești

Stadiu: Predarea proiectului tehnic către verificatorul de proiect. După verificare, proiectul va fi avizat în Comisia de analiză tehnico – economică  a Consiliului Județean.

Valoarea investiției: – 78.722.304 lei

 • Un alt proiect care vizează Spitalul Județean Argeș îl constituie extinderea unității spitalicești prin construirea unui nou corp (P + 4), investiție ce se ridică la valoarea de 76 milioane lei, obiectivul fiind finanțat integral de la Consiliul Județean Argeș.

Stadiu: Predarea proiectului tehnic către Comisia de analiză tehnico – economică  a Consiliului Județean.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.